Centar za integraciju stranaca

| Mediji o nama, Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Projekt građanskih prava Sisak (PGP Sisak) od 1.1.2021. godine provodi projekt pod nazivom Centar za integraciju stranaca. Centar je novi model zaštite ljudskih prava stranaca koji nemaju riješen status u…

Primili smo zahvalnicu Ministarstva pravosuđa i uprave

| Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Na online susretu i susretu u živo u Probacijskom uredu u Sisku Građanskoj inicijativi „Moj grad Sisak“ dodijeljena je Zahvalnica za uspješnu suradnju sa probacijskom službom Ministarstva pravosuđa i uprave…

Sastanak partnera u Centru za integraciju stranaca

| Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Održan je sastanak svih partnera na projektu Centar za integraciju stranaca u Sisku. Putem kombiniranog pristupa (virtualno i živa interakcija) razgovarali smo o projektnim aktivnostima, ostvarenim postignućima, daljnjim planovima i…

Sklopili smo Sporazum o suradnji s Agencijom lokalne demokracije Sisak

| Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ s Agencijom lokalne demokracije Sisak sklopila je Sporazum o suradnji u provođenju podrške na stradalom širem području Siska i SMŽ. Ovo je mali projekt pod…

Socijalno ste osviješteni, želite doprinijeti svojoj zajednici… Pridružite nam se