Novi projekt na kojem smo partneri: CENTAR ZA INTEGRACIJU STRANACA

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Naziv projekta:  CENTAR ZA INTEGRACIJU STRANACA
Nositelj:  Projekt građanskih prava Sisak (PGP Sisak)

Partneri:

Grad Sisak
Građanska inicijativa “Moj grad Sisak” (GIMG Sisak)
Norveško vijeće za izbjeglice, Norveška (NRC)
Razdoblje provedbe: 01.01.2021. – 31.12.2022.

Vrijednost projekta: 150.000,00 € od čega je 135.000,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Kontakt osoba: Milana Kreća, milana.kreca@crpsisak.hr, pgp-sisak@crpsisak.hr

Internetska stranica: https://www.crpsisak.hr/acf/o-projektu/

Sažetak projekta:

Projekt Centar za integraciju stranaca u Sisku novi je model zaštite ljudskih prava stranaca koji nemaju riješen status u Republici Hrvatskoj. Srbi povratnici, osobe bez državljanstva/u riziku od gubitka državljanstva, Romi, tražitelji međunarodne zaštite i osobe koje su dobile međunarodnu zaštitu, izbjeglice preseljene iz Turske kroz program preseljenja, osim u Zagrebu, se nemaju kamo obratiti za sveobuhvatnu pomoć na jednom mjestu. Centar će djelovati u Sisku no radit će na području cijele RH.

Projekt će omogućiti da postoji mjesto na koje stranci mogu doći po pomoć, a gdje će tu pomoć dobiti, jer će Centar sustavno raditi na međunarodnoj zaštiti i pravnoj pomoći svim strancima, u suradnji sa svim državnim tijelima. U RH ovo je prvi ovakav model cjelovite podrške strancima na jednom mjestu. Centar za strance pružat će permanentnu pomoć kroz objedinjene pravne, psihosocijalne i ostale usluge.

PGP je osnovan uz pomoć Norveškog vijeća za izbjeglice, a projekt će omogućiti nastavak bilateralne suradnje Hrvatske i Norveške. Partner Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ će pružati psihosocijalnu pomoć i sudjelovati u aktivnostima socijalnog uključenja korisnika u lokalnu zajednicu, a Grad Sisak će omogućiti održivost projekta, jer isti planira izgradnju Centra za podršku ranjivim skupinama u Sisku, koji će se nadovezati na rezultate ovog projekta.

Praćenjem zakonske regulative kroz suradnju s akademskom zajednicom, pravnicima i odvjetnicima, civilnim društvom te Uredom pučke pravobraniteljice ukazivat ćemo na problematiku u praksi te inicirati promjene. Razvit ćemo novi oblik komunikacije s predstavnicima javnih institucija u svrhu kvalitetnijih promjena u primjeni zakona koji se odnose na strance. Održavat ćemo tečajeve hrvatskoga jezika, a na radionicama će sudjelovati stranci i lokalno stanovništvo radi povezivanja i prevladavanja kulturalnih barijera.

Projekt će ojačati ljudsko pravaške udruge koje se bave problematikom stranaca u RH da iste mogu promicati prava stranaca s neriješenim statusom, kao i raditi na rješavanju problematike te će informirati i podizati svijest javnosti o problematici stranaca. Pažnja će se posvetiti diskriminaciji s naglaskom na rasno ili etničko podrijetlo te religiju, a što se odnosi na većinu stranaca.

Izvor informacija kod nositelja projekta: https://www.crpsisak.hr/acf/o-projektu/

Novi projekt na kojem smo partneri: CENTER FOR INTEGRATION OF FOREIGNERS

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Project

Title: CENTER FOR INTEGRATION OF FOREIGNERS

Applicant: Civil Rights Project Sisak (PGP Sisak)

Partners:

– City of Sisak

– Civic initiative “My town of Sisak” (GIMG Sisak)

– Norwegian Refugee Council, Norway (NRC)

Implementation period: 1 January 2021 – 31 December 2022

Value: € 150,000.00, of which € 135,000.00 was provided through financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway within the European Economic Area and Norwegian grants.

Contact: Milana Kreća, milana.kreca@crpsisak.hr, pgp-sisak@crpsisak.hr

Website: https://www.crpsisak.hr/acf/o-projektu/?lang=en

Summary:

The Centre for the Integration of Foreigners in Sisak is a new model for the protection of human rights of foreigners with unresolved status in Croatia. Serb returnees, stateless persons, Roma, applicants for international protection, refugees relocated from Turkey through resettlement program, except in Zagreb, have nowhere to turn for comprehensive assistance in one place. The centre will be in Sisak, but will operate throughout Croatia.

The project will provide a place where foreigners can come for assistance, because the Centre will systematically work on international protection and legal aid to foreigners, in cooperation with state bodies. In Croatia, this is the first such model of comprehensive support to foreigners in one place. The Centre will provide permanent assistance through integrated legal, psychosocial and other services.

CRP was established with the help of Norwegian Refugee Council, and the project will enable the continuation of bilateral cooperation between Croatia and Norway. Civic Initiative “My town of Sisak” will provide psychosocial assistance and participate in activities of social inclusion of beneficiaries in local community, and the City of Sisak will enable sustainability, because the City plans to build a Centre for Support of Vulnerable Groups in Sisak, which will be continuation of this project.

By monitoring the legislation through cooperation with the academic community, lawyers, civil society and the Ombudsman, we will point out the problems in practice and initiate changes. We will develop a new form of communication with representatives of public institutions for changes in the application of laws relating to foreigners. We will hold courses and workshops where foreigners and locals will jointly participate in order to overcome barriers.

The project will strengthen human rights associations dealing with issues of foreigners so that they can promote rights of foreigners, work on resolving the issue and inform and raise public awareness about the issue of foreigners. Attention will be paid to discrimination with an emphasis on racial or ethnic origin and religion, which applies to most foreigners.

Izvor informacija kod nositelja projekta: https://www.crpsisak.hr/acf/o-projektu/?lang=en

[] [/]

 

Medijska kampanja projekta SuPER i obilježavanje Međunarodnog dana zagrljaja

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Danas 21. siječnja Međunarodni je dan zagrljaja.

Da su zagrljaji važni zaključio je i američki svećenik Kevin Zaborney još 1982. koji je 21. siječanj proglasio Međunarodnim danom zagrljaja. Stručnjaci smatraju kako će pet do šest zagrljaja dnevno učiniti život dužim i ljepšim, a ljekovita svojstva zagrljaja potvrdila je i američka psihologinja Virginia Satir koja smatra kako je čovjeku potrebno četiri zagrljaja na dan kako bi preživio, osam da bismo se održali, a 12 zagrljaja da bismo napredovali.

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ nastavlja s medijskom kampanjom u sklopu provedbe projekta pod nazivom SuPER – susreti podrške, edukacije i rada koji je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te u suradnji s medijskim pokroviteljem Petrinjskim radijom obilježavaju ovaj životno značajan datum.

Voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor daje nam slijedeća pojašnjenja: Iz razne dostupne literature, a i iskustveno saznajemo da iskazivanje osjećaja grljenjem može smanjiti rizik od bolesti srca, ublažiti stres, osloboditi nas umora, poboljšati imunitet, ublažiti simptome depresije, otkloniti loše raspoloženje i učiniti nas sretnijim. Zagrljaj je besplatan i lako dostupan svima. Iz svakodnevnog života znamo da su ljudi bolje podnosili loše vijesti ako su im iste priopćavane dodirujući ih. Ništa nije važnije nego zagrliti osobu dok plače. Kada posjetimo osobu koja je doživjela smrtni gubitak drage osobe ili velike životne gubitke koje su prouzrokovali aktualni katastrofalni potresi, zagrljaj iskrene sućuti i suosjećanja puno više znači nego bilo koja riječ – dodiri će se zasigurno duže pamtit nego riječi, čak i nakon što je kriza prošla. Verbalni iskaz možemo kontrolirati, ali dodir ne – osjeti se njegova iskrenost. Ali sada zagrljaji nisu preporučljivi – koliko god nam bili potrebni. I zato su ljudi izloženi još većem stresu i nužnom razvoju drugih prilagodbenih mehanizama, što je vrlo individualni proces.

Vezano za aktualnu situaciju Poredoš Lavor još dodaje: U vrijeme pandemije COVID-19 i obveze poštivanja mjere fizičke distance, zagrljaji postaju rezervirani samo za najbliže članove obitelji. Zaštitna / higijenska maska prekriva osmjeh koji je čest pratitelj zagrljaja. Ljudi se snalaze na razne načine kako bi pokušali nadoknaditi bliskost – npr. učimo se smijati očima, raznim neverbalnim gestama upućujemo suosjećanje (pogled podrške, kimanjem glave i sl.), učimo se verbalnim putem izreći podršku i opisno uputiti zagrljaj. Na društvenim mrežama osmišljen je sticker podrška i često se koristi kao emocionalna dopuna komunikacije. Kod mnogih ljudi, a osobito onih čiji je primarni jezik ljubavi upravo dodir, odricanje od dodira dovodi do stresa. Kako bi navedeno pokušali nadomjestiti, između ostalog, ljudi posežu za zamjenskom radnjom kao što je korištenje profesionalne fizioterapijske masaže i tako u određenoj mjeri podmiruju potrebu za dodirom, a istodobno i za opuštanjem.

Poruka za kraj: Čovjek je ljudsko biće sa svim svojim biološkim, emotivnim, socijalnim i duhovnim kapacitetima i ne odustaje tako lako. Koliko god smo sada na distanci, nećemo mutirati u nekakva online-bića. Za to se pobrinula biološka (i duhovna) osnova. Kada pandemija prođe vrlo brzo ćemo se vratiti uobičajenim načinima životnog funkcioniranja.

S nama je bio: Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/povodom-medunarodnog-dana-zagrljaja/

 

 

Važna obavijest o stanju naše udruge

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ koja je djelovala u privatnom stanu predsjednika udruge, stradala je u potresima – zajedno sa domom predsjednika i njegove obitelji. Gotovi svi članovi Izvršnog odbora udruge doživjeli su oštećenje imovine, a svi vrlo velik traumatski stres. Udruga do daljnjeg nema prostor za rad – djelujemo u pojedinim aktivnostima na terenu i pokušavamo pratiti i pisati nove projekte. Nije jednostavno – uz to što smo izgubili dom, izgubili smo osjećaj sigurnosti i kontrole nad našim životom.

Vjerujemo u neka bolja vremena. Zainteresirani smo za nove suradnje, projekte i umrežavanja. Pozivamo sve zainteresirane da nam se jave – možete kontaktirati tajnicu udruge i voditeljicu projekata udruge dr. sc. Dašu Pouredoš Lavor putem e-mail-a: dasa.poredos@sk.t-com.hr ili na mobitel: 098 376 414.

Na donjem linku možete pogledati i poslušati razgovor predsjednika udruge Tihomira Lavor s novinarkama Prvog programa HR – i tako vidjeti prikaz stanja.

https://www.facebook.com/prviprogramradija/videos/727010297925438

 

Zajedno smo jači i sve ćemo ovo preživjeti obogaćeni za još jedno životno iskustvo koje će nam pomoći da budemo bolji ljudi …

Želimo vam radostan Božić

Posted by | Najave i događanja | No Comments

Puno ljubavi, mira, blagoslova, tolerancije i zajedništva povodom Božića ove godine žele vam članovi i volonteri Građanske inicijative „Moj grad Sisak“.

Želimo vam da dane Božića provedete sa svojim najmilijima u  strpljenju i molitvama za dolazak novih boljih dana koji će nam omogućiti da ponovo živimo kao nekada – bez distance i uz toplinu zagrljaja.

Radujemo se životu, radujemo se Božiću.

S poštovanjem,

Tihomir Lavor, predsjednik Građanske inicijative „Moj grad Sisak

Pohvalnica Volonterke godine u Ivančičinim je rukama

Posted by | Najave i događanja | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ ove godine za volontera/ku godine Grada Siska predložila je Ivančicu Velić – dopredsjednicu udruge koja je nakon vrednovanja prispjelih nominacija dobitnica Pohvalnice Volonter/ka godine u 2020. godini. Zbog epidemioloških mjera uzrokovanih virusom Covid-19, ove godine nagrade i pohvalnice  su dostavljene poštom na kućnu adresu dobitnika. I tako je sada Pohvalnica u Ivančičinim je rukama. Čestitamo draga Ivančice – budi tako posebna i dalje.

U cilju promoviranja volonterskih aktivnosti i rezultata, na web stranici Agencije lokalne demokracije Sisak, odnosno Volonterskog centra Sisak (www.vcs.Lda-sisak.hr) tijekom prosinca bit će objavljivane volonterske priče sviju prijavljenih na ovogodišnji Natječaj za dodjelu Volonterske nagrade Grada Siska. Izložbu fotografija volonterskih programa s područja Sisačko-moslavačke županije koju postavlja Agencija lokalne demokracije Sisak bit će postavljena u Galeriji Sv. Kvirin Doma kulture Kristalna kocka vedrine od 5. prosinca 2020. do 6. siječnja 2021.

Tihomir Lavor, predsjednik Građanske inicijative „Moj grad Sisak“

Humanitarne aktivnosti Građanske inicijative

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, Podjela donacija-terenski rad | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ već nekoliko godina djeluje kao udruga koja se bavi prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, sukladno postojećim zakonima i propisima. Zadnjih godina više nemaju velike humanitarne akcije, već su usmjereni na pojedinačne aktivnosti.

Tako je bilo i u 2020. godini koja je dodatno bila opterećena neizvjesnošću, pandemijom COVID-19 i posljedičnom ekonomskom krizom. Unatoč tome, u prosincu su bili vrlo aktivni. Zahvaljujući sredstvima donacija građana i vlastitim sredstvima nastojali su uljepšati blagdane velikim i malim prijateljima kojima inače pomažu.

Tako su posjetili obitelji u kojima su mlađe odrasle osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi koje žive same i imaju složenu zdravstvenu i socijalnu životnu situaciju, obitelji s više djece i obitelji osoba pod međunarodnom zaštitom.

Potrebe su uvijek veće od naših mogućnosti, osobito u ovoj po mnogo čemu specifičnoj godini, pojasnio je predsjednik Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ Tihomir Lavor. Upita je mnogo, kao i potreba, a naši kapaciteti i mogućnosti sve su skromnije. Vjerujemo da smo makar određenom broju dragih ljudi koje poznajemo, kojima pomažemo i koji nisu pasivni, već se u skladu sa svojim mogućnosti i ograničenjima trude nešto više učiniti za sebe i svoju obitelj – pomogli u ove blagdanske dane. Hvala volonterkama Jadranki i Daši što su se značajno angažirale da sve na vrijeme dođe na odredište.

Iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ svim slušateljima Petrinjskog radija i čitateljima Portala 53 žele svako dobro: blagoslovljen Božić i radosnu Novu godinu.

S nama je bio Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/humanitarne-aktivnosti-gradanske-inicijative-moj-grad-sisak/

 

 

Obilježili smo Međunarodni dan migranata

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

S dr. sc. Dašom Poredoš Lavor, voditeljicom projekta SuPER – susreti podrške, edukacije i rada razgovaramo o Međunarodnom danu migranata.

Kako je došlo do obilježavanja Međunarodno dan migranata?

18. prosinca – Međunarodni je dan migranata. Opća skupština Ujedinjenih naroda je 2000. godine – dan 18. prosinca proglasila Međunarodnim danom migranata. Na taj je dan 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih obitelji. Obilježavanjem Međunarodnog dana migranata  podsjeća se na značajan doprinos koji migranti daju ekonomijama svojih zemalja i zemalja u koje migriraju, te naglašava važnost poštivanja njihovih ljudskih prava i osiguravanja uvjeta života dostojnog čovjeka.

Možemo li nešto reći o brojnosti migranata u svijetu – kakva je situacija?

Prema službenim podacima Ujedinjenih naroda, u svijetu živi više od 268 milijuna migranata, veliki broj nema pristupa osnovnim socijalnim pravima. Nikada nije bilo više onih koji žive ili borave u zemljama u kojima nisu rođeni. Stoga na Međunarodni dan migranata Ujedinjeni narodi i mnoge međunarodne organizacije kao institucije, te nevladine organizacije diljem svijeta obilježavaju ovaj dan šireći informacije i organizirajući razne javne rasprave, tematske radio emisije i sl. Svakim danom povećava se broj migranata u Hrvatskoj, kao i broj onih koji napuštaju svoju zemlju. Migracije stanovništva danas su svakodnevna pojava.

Prate li migrante razne predrasude i stigmatizacija?

Suprotno uvriježenoj percepciji, sve je više migranata s visokim obrazovanjem i posjedovanjem kvalitetnih radnih vještina, ali isto tako i onih kojima se trguje, izbjeglica, tražitelja azila itd. To su ljudi koji tragaju za nekim boljim životom. Njihova putovanja od zemlje polazišta do zemlje odredišta su često višegodišnja. Na tom putovanju doživljavaju razne stresne situacije, imaju razna iskustva – i u konačnici sve to oblikuje njihov život u sadašnjosti, kao i što daje odgovore na reakcije migranata na ponašanje okoline – osobito kada govorimo i prihvaćenosti ili ne prihvaćenosti u nekom okruženju.

Možemo li sažeti najčešće razloge migracija?

Migracije se događaju iz različitih razloga, no zasigurno je najveći broj onih koje su motivirane boljim i kvalitetnijim životnim uvjetima, ekonomskim napretkom, obrazovnim prilikama, boljim mogućnostima i sl. Upravo je obilježavanje Međunarodnog dana migranata odlična prilika za poticanje raznih aktivnosti kao i javnog dijaloga o njihovim pravima koja su vrlo često ugrožena, kako u njihovim vlastitim zemljama tako i u onima u koje dolaze. Migranti ne traže milost nego pravednu priliku da ostvare svoja prava na život i rad bez diskriminacije i iskorištavanja koji su ih najčešće i natjerali na odlazak u drugu zemlju. Međunarodna federacija zagovara uspostavu više transparentnih zakonitih načina ulaska i prijelaza granice, te osiguranje pristupa svim migrantima, bez obzira na njihov status.

O navedenom se govori i piše i u Globalnom cilju za održivi razvoj: cilj 8 – Promicati kontinuiran, uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve; Globalni cilj 10: Smanjiti nejednakosti unutar i između država; Globalni cilj 16: Promicati, u svrhe održivog razvoja, miroljubiva i uključiva društva, osigurati pristup pravosuđu za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama. Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca ponovo naglašava da standardi ljudskih prava vrijede za sve migrante, bez obzira na njihov pravni status te da poštivanje ljudskih prava mora uvijek biti ispred provedbe zaštite granica i viznog režima.

I za kraj koja riječ o vašem projektu pod nazivom SuPER.

U Građanskoj inicijativi „Moj grad Sisak“ od 1. 9. 2020. provodimo projekt pod nazivom SuPER – susreti podrške, edukacije i rada koji je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Projekt će se provoditi 12 mjeseci. Partneri na projektu su Osnovna škola „Braća Bobetko“ Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak. Putem podržavajućeg nadopunjavajućeg zapošljavanja ovom projektu, korištenjem poticajne mjere javni rad zaposlena je jedna žena azilantica iz Somalije.

Projektom SuPER nastojimo dati doprinos integraciji osoba koja su pod međunarodnom zaštitom i žive na području Siska i okolice, kao i Sisačko-moslavačke županije – u smislu pružanja susreta podrške, edukacije i rada kako bi što samostalnije i sigurnije funkcionirali u lokalnoj zajednici.

S nama su bili:

Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/povodom-medunarodnog-dana-migranata-razgovaramo-o-projektu-super/

 

Emisiju snimljenu za Radio Sisak možete poslušati na linku u prilogu:

Građanska inicijativa u sklopu projekta SuPER posjetila Dom za starije osobe Glina

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Posjet aktivista Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ u predblagdansko vrijeme ustanovama za starije osobe se nastavlja.

Tako su posjetili i Dom za starije osobe u Glini kako bi predali osamdeset kreativnih uradaka (patuljci, anđeli, kuglice od konca i sl.) sačinjenih od recikliranih materijala za umirovljenike korisnike ovog Doma povodom nadolazećih blagdana.

 

Ispred Doma ih je dočekala i ljubazno primila ravnateljica Doma Renata Tominović-Ceković, mag. educ. rehab. Od ranije ovaj Dom i Građanska inicijativa imaju bliske suradnike odnose, a iste još više planiraju njegovati i razvijati i u budućnosti.

S obzirom da zbog pandemije nismo mogli imati zajedničke radionice koje smo inače provodili u suradnji s ovim Domom, žene OSI i žene azilantice su same napravile ove ukrase i ovom prilikom darujemo ih umirovljenicima – uz želje za dobrim zdravljem, strpljenjem, blagoslovljenim Božićem i ljepšom Novom 2021. godinom. Zahvaljujemo upravi Doma na suradnji – vjerujemo u nova zajednička druženja – pojasnila je dr. sc. Daša Poredoš Lavor.

Ravnateljica Doma Renata Tominović-Ceković, mag. educ. rehab. ukratko je predstavila odobrene projekte koji su sufinancirani sredstvima EU, a usmjereni su unapređenju kvalitete života i izvaninstitucionalne skrbi osoba starije životne dobi. Kako su u Domu Glina uvijek dobri domaćini svojim gostima, prijateljima i suradnicima – ovom prigodom su aktivisticama i GIMG Sisak darivale kreativne uratke koje su sačini korisnici Doma – prekrasne mirisne košarice.

Navedena aktivnost dio je projekta SuPER – susreti podrške, edukacije i rada kojeg provodi Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“, financiran je sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a partneri na projektu su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak. Na susretu smo predali i informativne letke koji su dio promotivnih materijala ovog projekta.

Suradnja Doma Glina i Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ nastavit će se i dalje.

S nama je bio: Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/aktivisti-gradanske-inicijative-moj-grad-sisak-u-sklopu-projekta-super-posjetili-dom-za-starije-osobe-glina/

 

Obilježili smo Međunarodni dan ljudskih prava

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ obilježila je Međunarodni dan ljudskih prava koji se u svijetu obilježava 10.  prosinca na Gradskoj tržnici u Sisku putem informativno-promotivnog štanda. Kako saznajemo od dr. sc. Daše Poredoš Lavor, voditeljice projekta središnja tema ovog događanja je promocija prava na rad i to putem projekta SuER – susreti podrške, edukacije i rada koji je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Na ovom projektu pravo na rad ostvarile su osobe u nepovoljnom socijalnom položaju: osoba s invaliditetom – civilna stradalnica rata, žena u dobi preko 50 godina života koja je majka osobe s invaliditetom, a uz pomoć nadopunjavajućeg zapošljavanja ovom projektu i azilantica iz Somalije.

Na promotivnom štandu, uz predstavljanje projekata SuPER i Godine su samo broj II (Grad Sisak) zainteresirani sugrađani mogli su razgledati razne uporabne i ukrasne predmete blagdanske tematike sačinjene od recikliranih materijala koji su nastali u radionicama žena OSI i azilantica, a isti su i darivani sugrađanima za prigodne donacije koje se usmjeravaju za unapređenje rada udruge i poticanje sudjelovanja u sufinanciranju zapošljavanja teže zapošljivih skupina ljudi na tržištu rada u ovoj udruzi.

Zadaća je svakog pojedinca, kao i zajednice u cjelini, raditi na afirmaciji ljudskih prava i izgradnji društva jednakih mogućnosti. To zahtjeva angažman svih pojedinaca i organizacija koji u svom djelovanju promiču poštivanje ljudskih prava i osiguravaju jednak pristup uživanju temeljnih ljudskih prava svim članovima društva, bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, dob, zdravstveno stanje, nacionalno ili društveno podrijetlo ili bilo koju drugu osnovu. Pri tome posebnu pažnju i zaštitu valja osigurati najranjivijim pojedincima koji nisu u mogućnosti samostalno se izboriti za svoja prava – poručuju iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“.

Hvala Gradskoj tržnici Sisak i direktorici Danki Koštić na podršci i suradnji.

S nama su bili:

Radio Sisak i Sisak.portal:

https://sisakportal.hr/gi-moj-grad-sisak-obiljezila-medunarodni-dan-ljudskih-prava/

 

Petrinjski radio i Portal 53:

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ obilježila Međunarodni dan ljudskih prava