DOKUMENTI

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“

 

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

Statut udruge

Strateški plan udruge Građanska inicijativa

Katalog informacija i usluga

 

2020. godina

Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski plan za 2020
Humanitarni rad 2019
Izvješće za 2019. volonteri
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2019. godinu
Operativni plan 2020.
Izvješće o radu GIMG Sisak 2019.
Strateški plan GIMG Sisak 2019-20.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu
Plan rada 2020

2019. godina

Financijski izvještaj za 2018. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
Humanitarni rad 2018
Izvješće o radu GIMG Sisak 2018.
Izvješće za 2018. volonteri
Izvještaj o prihodima i rashodima 1.-6.18.
Operativni plan 2019.
Plan rada za 2019. godinu

2018. godina

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017.godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu
Financijski plan za 2018. godinu
Izvješće o humanitarnom radu za 2017. godinu
Izvješće o radu GIMG Sisak za 2017. godinu
Izvješće organizatora volontiranja o obavljenim uslugama i aktivnostima za 2017
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu
Operativni plan za 2018. godinu
Plan rada za 2018. godinu

2017. godina

Izvješće o radu GIMG Sisak za 2016. godini

Financijski plan za 2017.g.

Operativni plan 2017.g.

Plan rada 2017.g.

Rješenje Ureda državne uprave u SMŽ kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Bilanca stanje na dan 31.12.2016.

Ugovor o korištenju prostora

2016. godina

Izvješće o radu 2015.g.

Bilanca za 2015.g.

Izviješće o humanitarnom radu za 2015.g.

Operativni plan za 2016 godinu