Naziv projekta: ZAŽELI – podrška životu u sadašnjosti UP.02.1.1.16.0173

 

Nositelj projekta: Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“

Partneri u projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 494.000,00 kn / 65.565,07 EUR (iznos EU potpore 100%)

Razdoblje provedbe projekta: 29. 11. 2022. – 29. 7. 2023.

Fond: Europski socijalni fond

Program projekta: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ciljevi projekta: Zapošljavanje žena koje pripadaju teže zapošljivim i ranjivim skupinama na tržištu rada, a koje će svojim radom doprinijeti poboljšanju kvalitete života starijih i/ili nemoćnih osoba koje su u potrebi za podrškom i potporom.

Ciljane skupine: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a. Ciljanje skupine osobito obuhvaćaju: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, ostale ranjive skupine.

Elementi projekta:

  1.  Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i /ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici
  2. Promidžba i vidljivost

Aktivnosti: Zaposlit će se 10 žena koje će pružati pomoć i podršku za 60 starijih i/ili nemoćnih osoba mna području grada Siska.

Svaka zaposlena žena pruža potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Krajnji korisnici: Starije i/ili nemoćne osobe koje žive na području grada Siska.

Za krajnje korisnike projekt ZAŽELI – podrška životu u sadašnjosti osigurava nabavku kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u maksimalnom mjesečnom iznosu 6,64 EUR.

Aktivnosti zaposlenih žena:
– pomoć u dostavi namirnica i pripremi obroka
– pomoć u kućanskim poslovima, održavanju čistoće doma i održavanju okućnice
– pomoć pri oblačenju i svlačenju te briga o higijeni
– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
– drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Kontaktirajte nas!

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“
Sisak, Sisak, J. J. Strossmayera 17
E-mail: gimg.sisak@gmail.com
Web stranica: www.gimg-sisak.hr

Voditeljica projekta:
dr. sc. Daša Poredoš Lavor
Mob. 098 376 414

Više o EU fondovima možete saznati na:
Europski socijalni fond – https://www.esf.hr/
Europski strukturalni i investicijski fondovi – https://strukturnifondovi.hr/Sadržaj ove informacije isključiva je odgovornost Građanske inicijative „Moj grad Sisak“.