Projekt: Dobro je znati – o zaštiti prava i dostojanstvu življenja osoba starije životne dobi

 

U gotovo svim zemljama svijeta očekuje se značajan porast broja starijih osoba u razdoblju između 2015. i 2030. godine, što će biti posebno izraženo u razvijenijim državama. Zbog toga se očekuje i da će problem zlostavljanja starijih osoba biti sve izraženiji. Iako je problematika zlostavljanja starijih osoba nekad bila tabu, danas je ovaj problem prepoznat diljem svijeta. Međutim, i dalje ostaje jedan od najmanje istraženih oblika nasilja u nacionalnim anketama te jedna od najmanje naglašenih tema vezanih za nasilje u nacionalnim akcijskim planovima.

 

Rezultati nedavnih istraživanja ukazuju na potrebu obraćanja posebne pažnje na financijsko iskorištavanje i materijalno zlostavljanje starijih osoba, što se pokazalo veoma čestim i ozbiljnim problemom. Prema trenutno dostupnim podacima, čak je 5-10 % starijih osoba diljem svijeta u opasnosti od nekog oblika financijskog iskorištavanja. Međutim, ovaj oblik zlostavljanja često nije prijavljen, dijelom zbog osjećaja srama kod samih žrtava, a dijelom zbog kognitivnih i drugih teškoća koje im to onemogućuju, te je većina istraživanja prevalencije temeljena na anketama samoiskaza. Financijsko iskorištavanje može poprimiti mnogo oblika. U razvijenim zemljama zlostavljanje često uključuje krađu, krivotvorenje, zloupotrebu vlasništva i punomoći kao i zabranu pristupa financijskim sredstvima.

Projektnim aktivnostima projekta Dobro je znati u raznim područjima Sisačko-moslavačke županije održavamo grupne i individualne susrete informiranja opće populacije, osoba koje profesionalno i volonterski djeluju u neposrednom kontaktu s osobama starije životne dobi, a najviše pozornosti posvećujemo informiranju upravo osoba starije životne dobi. Na susretima razgovaramo o raznim izazovima koji prate osobe starije životne dobi, a putem slikovitih primjera nastojimo pojasniti razliku između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kako bi bili informirani o navedenom u osnovnim crtama i kako bi se pokušali dovoljno dobro založiti za sebe pri donošenju važnih životnih odluka vezani za njihovu imovinu i oblik života – u primarnom okruženju ili instituciji – pojasnila je Poredoš Lavor, koja nadalje ističe da su u sklopu ovog projekta ove godine u Sisku, Kutini i Hrvatskoj Dubici putem zajedničkim informativno-edukativnih susreta obilježili Svjetski dan svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi.

Nadalje u svrhu medijske kampanje s čitateljima Portala sisak.info želimo podijeliti slijedeće informacije, pojasnila je Poredoš Lavor:

Osobe starije životne dobi ne doživljavaju iznude samo od njima nepoznatih ljudi. Često su na meti i najbližih kada je u pitanju imovina. Zadnjih godina dosta se govori i piše o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Mnogi umirovljenici zbog manjka informacija i znanja o navedenom, postaju žrtve i gube sve što su stekli svojim radom u životu. Kao što naš projekt kaže dobro je znati – dobro je znati po čemu su ovi ugovori slični, a istodobno i tako različiti.

Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju imovina i/ili nekretnine prelaze na davatelja uzdržavanja u trenutku smrti primatelja uzdržavanja. Ovaj oblik ugovora lakše s raskida i vraća vlasništvo, te je za starije osobe povoljniji izbor. Kod ugovora o dosmrtnom  uzdržavanju imovina najčešće u trenutku sklapanja ugovora prelazi na davatelja uzdržavanja. Tu je prisutna opasnost neizvršenja ugovorenih obveza, kao i rasprodaje imovine, te je upitan smisao raskida. Za davatelja uzdržavanja povoljniji izbor.

Oba ugovora mogu se raskinuti sporazumom ugovornih stana, no kada dođe do toga životna situacija prethodno je opterećena narušenim odnosima. Potrebno je podnošenje tužbe i dokazivanje u parničnom postupku da davatelj uzdržavanje nije poštovao ugovorne odredbe – za što treba puno vremena, dodatnih novaca, strpljenja, a upitno je da li će osoba starije životne dobi s obzirom na godine života i dočekati kraj sudskog procesa.   

 

Ako roditelj s nekim od djece – ili s nekom trećom osobom, sklopi ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju na svu svoju imovinu, tad nema nasljeđivanja, tj. nasljednici ne mogu tražiti nužni dio. U ostavinu nakon smrti uzdržavanog – ulazi samo imovina koja nije obuhvaćena takvim ugovorom.

Stariji ljudi trebaju u potpunosti sudjelovati u ekonomskom i društvenom razvoju, te uživati u rezultatima napretka i blagostanja društva. Godine života nikako ne smiju biti čimbenik diskriminacije. Godine života mogu biti i jesu prednosti jer nam ukazuju na iskustvo koje je stečeno i životna mudrost koja je utkana u vlastiti život i život potomaka koji tek dolaze.

 

Pozivamo naše umirovljenike da posjete mrežne stranice Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi www.pravaustarosti.com  (kliknuti na objavu s desne strane „Dobro je znati”) ali i putem portal za treću dob www.dugzivot.com na kojem će moći pronaći razne korisne i zanimljive sadržaje, ako i primjere ugovora o kojima smo sada razgovarali.

 

S nama je bio Portal sisak.info: http://www.sisak.info/1024 5431-2/