Naziv projekta: 

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA
Broj Poziva: UP:02.1.1.05
ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno
Kodni broj: UP.02.1.1.05.0119

Kratki opis projekta,  ciljevi i očekivane rezultati projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 10 teže zapošljivih žena iz Sisačko-moslavačke županije putem zapošljavanja, a s ciljem ublažavanja posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života za najmanje 60 krajnjih korisnika – osoba starije životne dobi.
Sve naše zaposlene žene (korisnice) ispunjavaju programom predviđene uvjete: nezaposlene osobe koje se nalaze u evidenciji HZZ i imaju završeno obrazovanje do maksimalno srednje škole, kao i preporuke programa: žene starije od 50 godina života i žene koje su osobe s invaliditetom. Nadalje, korisnice odnosno zaposlene žene uključene su u daljnju izobrazbu: dvije će pohađati izobrazbu za računalnu operaterku, a četiri za njegovateljicu starijih osoba. Tako će postati konkurentnije na tržištu rada i steći znanja neophodna za ostvarivanje novih zapošljavanja.
Zaposlene žene (korisnice) osposobljene su za rad na siguran način i redovito obnavljaju sanitarne preglede kako bi zapošljavanje bilo ostvarenu u skladu propisima RH, a usluge koje pružaju na terenu obavljane s što manje štetnih rizika.
Uz izobrazbu, za sedam žena osigurani su bicikli za korištenje pri odlascima u kućanstva krajnjih korisnika. Za kućanstva krajnjih korisnika osigurani su paketi higijenskih potrepština.
Elementi projekta:
1. Povezivanje i suradnja ključnih dionika projekta – umrežavanje i zajednička podrška
2. Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške krajnjim korisnicima – osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom
3. Potpora i podrška starijim osobama i OSI u nepovoljnom socijalnom položaju
4. Osposobljavanje novozaposlenih žena iz ciljane skupine koje pružaju potporu i podršku krajnjim korisnicima
5. Promidžba i vidljivost
6. Upravljanje projektom i administracija

Pokazatelji:
• Zapošljavanje 10 žena putem ugovora o radu na određeno vrijeme – 24 mjeseca u punom radnom vremenu
• Osposobljavanje četiri žene iz ciljane skupine za poslove njegovateljice i dvije žene za poslove računalne operaterke
• 100 krajnjih korisnika – osoba starije životne dobi i OSI koji primaju usluge u svom domu

Ugovorno tijelo:
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (PT 1)
Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT 2)
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak, Centar za socijalnu skrb Sisak i Grad Sisak. Grad Sisak sufinancira projekt s 10.000 kuna.

Aktivnosti zaposlenih žena (korisnica):
Zaposlene žene svojim radom i aktivnostima poboljšavaju kvalitetu života krajnjih korisnika pružajući im razne usluge koje uključuju održavanje kućanstva i okućnice; pomoći pri dostavi namirnica; pomoći pri pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika; pomoć pri održavanju osobne higijene, oblačenju i svlačenju; pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava; pomoć u socijalnoj integraciji; druženje, razgovore i zajedničko provođen vremena; povezivanje s vršnjacima u svrhu aktivnog provođenja slobodnog vremena; pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Svaka korisnica (zaposlena žena) pruža potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.
Krajnji korisnici:
Osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom koje žive na širem području grada Siska, okolnim prigradskim naseljima (kao npr. Odra Sisačka, Staro Pračno, Novo Selo Palanječko, Sela, Galdovo), te selima Donje Posavine: Budaševo, Topolovac, Svinjičko, Gušće i Lonja.

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
1.889.798,00 kuna – projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Razdoblje provedbe projekta
01. 06. 2018. – 31. 08. 2020. (27 mjeseci)

Kontakt osobe za više informacija
Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“
Sjedište: Sisak, Strossmayerova 17; Ured: Sisak, Rimska 6
Voditeljica projekta: dr. sc. Daša Poredoš Lavor – 098 376 414
Koordinatorica projektnih aktivnosti: Jadranka Demonja – 098 97 53 747
E-mail: gimg.sisak@gmail.com || www.gimg-sisak.hr

www.strukturnifondovi.hr