2018 July

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak, zazeli | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“,

J. J. Strossmayera 17, 44000 Sisak

OIB: 91970710817

 

Sukladno Prilogu III. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0119 iz Poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena“ komisija za ocjenu pristiglih ponuda dana 26.7.2018. g. donosi sljedeću

 

ODLUKU O ODABIRU

najpovoljnije ponude u predmetu:

Nabava higijenskih potrepština za kućanstvo za krajnje korisnike u sklopu projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno

Evidencijski broj nabave: 02.1.1.05.0119 -1

I

            U ovom predmetu nabave kao najpovoljnija valjana ponuda odabire se ponuda ponuditelja INDOR d.o.o. Oreškovićeva 8j, 10010 Zagreb,  OIB:45156018787, s cijenom ponude u iznosu 174.838,50 HRK (s PDV-om).

Više pročitajte u Odluci u privitku.

Javna nabava – Odluka o odabiru GIMG Sisak

 

Preventivni susret u Općini Topusko: Zaštita osoba starije živote dobi

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak, Uncategorized | No Comments

U Općini Topusko u prostoriji općinske vijećnice dana 25. srpnja 2018. godine pomoćnik načelnika Policijske postaje Gvozd Marjan Crnković sa suradnicima, te iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ vanjska suradnica policijske uprave dr. sc. Daša Poredoš Lavor, održali preventivni susret na temu Zaštita osoba starije živote dobi.

Na početku susreta nazočne je pozdravila zamjenica općinskog načelnika Jelena Roknić, mag. Iur., istaknuvši kako je o životu i problemima starijih osoba važno govoriti jer upravo na području Općine Topusko ima puno osoba starije životne dobi koje su nerijetko izložene raznim vrstama nasilja od kojih prednjači ono uvjetovano ekonomskim razlozima.

U sklopu projekta „Sigurnost osoba treće životne dobi“, okupljene su predavači upoznali s obilježjima prijevara, krađa i drskih krađa, zatim zastupljenosti starijih osoba kao žrtava ovakvih kaznenih djela te ponašanju počinitelja.

Savjetima kako podići razinu samozaštitnog ponašanja i primjerima iz prakse, poput prodaje lažnog nakita tj. zlatnih lančića na ulici, masažera i posteljina u njihovim domovima, telefonskih poziva i lažnog predstavljanja kao zaposlenici banaka ili policijski službenici koji potom osobno dolaze k njima, prisutnima su opisani najčešći oblici prijevara počinjenih na štetu starijih osoba.

Naime, počinitelji najčešće iskorištavaju dobronamjernost, nepažnju i dob starijih osoba te se kaznena djela najčešće događaju na kućnom pragu oštećenih. Policijski službenici su ih upoznali da  ukoliko policija dolazi na adresu stanovanja, predstavlja se isključivo službenom iskaznicom i službenom značkom te da za sva svoja postupanja izdaje odgovarajući dokument, odnosno potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta – istaknuli su predavači.

Sudionici na susretu bili su predstavnici lokalnih institucija, ali i volonteri i buduće zaposlenice na projektu skrbi za starije osobe u lokalnoj zajednici, koje su potaknute ovim preventivnim predavanjem počele razmišljati na drugačiji način – mnoge su istaknule kako nikada do sada nisu razmišljalo o tome da se i starijim osobama u životu događaju nemili događaji kao što je tjelesno, seksualno i psihičko nasilje, te da potaknuti na promišljanje današnjim obrađenim sadržajima, osvijestili su činjenicu da problemi ove vrste postoje i u njihovom životnom okruženju, te da ga je potrebno sustavno rješavati.

Dr. sc. Poredoš Lavor predstavila je umirovljenicima projekt „Informirana zajednica primarna prevencija nasilja nad starijim osobama“ čiji je nositelj Građanska inicijativa „Moj grad Sisak, a partneri na projektu su Grad Sisak, Općina Hrvatska Dubica i Općina Lekenik. Ovaj projekt financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sufinanciran sredstvima Grada Siska, te će se u raznim područjima Sisačko-moslavačke županije provoditi tijekom cijele 2018. godine.

Poredoš Lavor u svome izlaganju osvrnula se na osobitosti života osoba starije životne dobi, gubitke koje ovu dob prate, ali i na probleme nasilja nad osobama starije životne dobi. Zlostavljanje pojedinačni ili ponovljeni čin akcije ili suzdržavanja od djelovanja, koji se događa u međuljudskom odnosu zasnovanom na povjerenju, a koji izaziva bol ili uznemiravanje starije osobe. “Najčešći razlog nasilja nad starijim osobama je koristoljublje. Istraživanja su pokazala da se opasnost od izvrgnutosti nasilju u obitelji za starije povećava ako je žrtva ovisna zbog bolesti ili siromaštva, ako živi u obitelji opterećenoj nasiljem i međugeneracijskim sukobima. Starije osobe nezadovoljne svojim položajem u obitelji često i same prikrivaju pojavne znakove zanemarivanja i/ili zlostavljanja“ – pojasnila je Poredoš Lavor. Osobita rasprava povela se oko činjenice da su najčešći zlostavljači starijih osobe – njima bliske i poznate osobe – članovi obitelji kao što su sinovi, kćeri, snahe, zetovi, te unučad, te da je upravo navedeno ono najbolnije što kod starijih osoba izaziva bol i očaj, te iz straha i srama doživljena nasilja ne prijavljuju.

Pomoćnik načelnika Policijske postaje Gvozd Marjan Crnković nazočne je upoznao putem konkretnih primjera iz prakse na što trebaju obratiti pozornost kada se govori o prijevarama i drskim krađama na štetu starijih osoba, što je potaknulo iznošenja brojnih iskustava sudionika susreta koji su potvrdili da su se i osobe njima poznate iz njihovog životnog okruženja s takvom problematikom susretale.

Sudionici su istaknuli da su na ovom susretu dobili i nove informacije po pitanju zaštite ljudskih prava i dostojanstva života, kao i o postojanju besplatnog telefona za pravnu podršku. Svi su informirani i o besplatnom pravnom telefonu za sve građane 0800 200 098 u zajednici čije usluge pruža suradnik na ovom projektu Projekt građanskih prava (PGP) Sisak, te se istima mogu javiti i savjetovati se prije nego stupe u sklapanje nekog od pravnih poslova vezanih za njihovu sigurnost i dostojanstvo življenja u starijoj dobi.

Tijekom preventivnog susreta okupljenima podijeljeni su im promo-materijali (letci) i prigodno skromno osvježenje. Svi zajedno pogledali su edukativno-informativni film preventivnog karaktera kojeg je snimila Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“. U filmu su sudjelovali predstavnici lokalne vlasti i umirovljenici s jasnim porukama kako za nasiljem bilo koje vrste nema niti potrebe niti opravdana.

Također su zamoljeni da savjete i upozorenja koja su čuli na preventivnom susretu prenesu svojim korisnicima – osobama starije životne dobi s kojima će uskoro raditi, te da pri radu s istima štite njihova prava, dostojanstvo i kvalitetu življenja.

Kako saznajemo suradnja će se nastaviti i dalje: u jesen sličan preventivni susret održat će se u selu Perna – mjestu gdje ima značajan broj stanovnika koji su osobe starije životne dobi.

 

Edukativno predavanje u Domu za starije osobe Glina: Zaštita osoba starije živote dobi

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak, Uncategorized | No Comments

U Domu za starije osobe u Glini dana 24. srpnja 2018. godine policijski službenici za prevenciju Policijske postaje Glina Slavko Adlof Jecel i Željko Trdina, te iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ vanjska suradnica policijske uprave dr. sc. Daša Poredoš Lavor, održali edukativna predavanja na temu Zaštita osoba starije živote dobi.

Na početku susreta nazočne je pozdravila ravnateljice ove ustanove Renata Tominović Ceković, magistra edukacijske rehabilitacije i zahvalila se predavačima i sudionicima za predmetno druženje, ističući da je uvijek važno govoriti o zaštiti prava i kvaliteti života starijih osoba.

U sklopu projekta „Sigurnost osoba treće životne dobi“, okupljene su predavači upoznali s obilježjima prijevara, krađa i drskih krađa, zatim zastupljenosti starijih osoba kao žrtava ovakvih kaznenih djela te ponašanju počinitelja.

Savjetima kako podići razinu samozaštitnog ponašanja i primjerima iz prakse, poput prodaje lažnog nakita tj. zlatnih lančića na ulici, masažera i posteljina u njihovim domovima, telefonskih poziva i lažnog predstavljanja kao zaposlenici banaka ili policijski službenici koji potom osobno dolaze k njima, prisutnima su opisani najčešći oblici prijevara počinjenih na štetu starijih osoba.

Naime, počinitelji najčešće iskorištavaju dobronamjernost, nepažnju i dob starijih osoba te se kaznena djela najčešće događaju na kućnom pragu oštećenih. Policijski službenici su ih upoznali da  ukoliko policija dolazi na adresu stanovanja, predstavlja se isključivo službenom iskaznicom i službenom značkom te da za sva svoja postupanja izdaje odgovarajući dokument, odnosno potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta – istaknuli su predavači.

Korisnici Doma su iznosili svoja osobno doživljena iskustva kada i kako starije osobe mogu biti žrtve prijevara, manipulacija, zastrašivanja, ignoriranja, zapuštanja, zanemarivanja i zlostavljanja – dodajući kako su oni sada u uvjetima institucionalnog smještaja od mnogih zala suvremenom društva na različite načine zaštićeni, no – opreza nikada nije dovoljno. Zaključili su da su im danas dobivene informacije i znanja pomogli kako bi se mogli bolje založiti za sebe i zaštiti u potencijalno kriznim situacijama.

Dr. sc. Poredoš Lavor predstavila je umirovljenicima projekt „Informirana zajednica primarna prevencija nasilja nad starijim osobama“ čiji je nositelj Građanska inicijativa „Moj grad Sisak, a partneri na projektu su Grad Sisak, Općina Hrvatska Dubica i Općina Lekenik. Ovaj projekt financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sufinanciran sredstvima Grada Siska, te će se u raznim područjima Sisačko-moslavačke županije provoditi tijekom cijele 2018. godine.

Poredoš Lavor u svome izlaganju osvrnula se na osobitosti života osoba starije životne dobi, gubitke koje ovu dob prate, ali i na probleme nasilja nad osobama starije životne dobi. Zlostavljanje pojedinačni ili ponovljeni čin akcije ili suzdržavanja od djelovanja, koji se događa u međuljudskom odnosu zasnovanom na povjerenju, a koji izaziva bol ili uznemiravanje starije osobe. “Najčešći razlog nasilja nad starijim osobama je koristoljublje. Istraživanja su pokazala da se opasnost od izvrgnutosti nasilju u obitelji za starije povećava ako je žrtva ovisna zbog bolesti ili siromaštva, ako živi u obitelji opterećenoj nasiljem i međugeneracijskim sukobima. Starije osobe nezadovoljne svojim položajem u obitelji često i same prikrivaju pojavne znakove zanemarivanja i/ili zlostavljanja“ – pojasnila je Poredoš Lavor. Osobita rasprava povela se oko činjenice da su najčešći zlostavljači starijih osobe – njima bliske i poznate osobe – članovi obitelji kao što su sinovi, kćeri, snahe, zetovi, te unučad, te da je upravo navedeno ono najbolnije što kod starijih osoba izaziva bol i očaj, te iz straha i srama doživljena nasilja ne prijavljuju.

Umirovljenici su istaknuli da su na ovom susretu dobili i nove informacije po pitanju zaštite ljudskih prava i dostojanstva života, kao i o postojanju besplatnog telefona za pravnu podršku. Svi su informirani i o besplatnom pravnom telefonu za sve građane 0800 200 098 u zajednici čije usluge pruža suradnik na ovom projektu Projekt građanskih prava (PGP) Sisak, te se istima mogu javiti i savjetovati se prije nego stupe u sklapanje nekog od pravnih poslova vezanih za njihovu sigurnost i dostojanstvo življenja u starijoj dobi. Da zovu kao imaju problema, pitanja, nedoumica i kada nisu sigurni u ispravnost svoje životne uloge u pravnom smislu nazočne korisnike Doma potaknula je i predstavnica Projekta građanskih prava iz Karlovca Danijela Žmukić, mag. iur.

Tijekom predavanja okupljeni su postavljali pitanja i navodili primjere iz svojih života, a na kraju ovog zanimljivog i aktivnog druženja podijeljeni su im promo-materijali (letci) i prigodno skromno osvježenje. Svi zajedno pogledali su edukativno-informativni film preventivnog karaktera kojeg je snimila Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“. U filmu su sudjelovali predstavnici lokalne vlasti i umirovljenici s jasnim porukama kako za nasiljem bilo koje vrste nema niti potrebe niti opravdana.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Glina Alberta Cestarić također je nazočne informirala kako Crveni križ putem raznih preventivnih projekata u zajednici nastoji zaštiti osobe starije životne dobi, osobito one koje su u riziku siromaštva i socijalne isključenosti.

Također su zamoljeni da savjete i upozorenja koja su čuli na predavanju prenesu svojim prijateljima i poznanicima, susjedima, posebice svojim vršnjacima koji žive sami, a sve kako bi se izbjeglo da postanu žrtve ovakvih ili sličnih kaznenih djela.

Kako saznajemo suradnja će se nastaviti i dalje: u kolovozu bude organiziran susret za jačanje kapaciteta zaposlenika Doma Glina i Gradskog društva Crvenog križa Glina, kako bi bili što uspješniji u obavljanju svoje vrlo zahtjevne i odgovorne djelatnosti.

Projekt MIG art Građanske inicijative

Posted by | kreativne radionice, Najave i događanja, Uncategorized | No Comments

Kao nastavak projekta „MIG III. – Međugeneracijska integracija građana“ kojeg je provodila Građanska inicijativa „Moj rad Sisak“ s partnerima, stvorena je ideja za novi projekt pod nazivom MIG art.

Projekt je osmišljen i predan za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2018. godinu s pozicija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Tako je MIG art započeo s provođenjem 1. lipnja 2018. godine, a provodi se na području Siska, a od jeseni i na području Popovače. Partneri na projektu su Grad Sisak, Dom za starije i nemoćne osobe Sisak i Grad Popovača. Na poslovima asistentice projekta na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta u punom radnom vremenu zaposlena je Višnja Jednričko, inače osoba s invaliditetom civilna stradalnica rata koja raspolaže raznim kreativnim znanjima i vještinama kao i značajnim iskustvom u radu s ljudima. Grad Sisak ostvario je partnerstvo na projektu putem tvrtke Auto promet d.o.o. Sisak koji je osigurao putnu kartu za asistenticu projekta jer imenovana živi u Komarevu, tijekom cijelog vremena trajanja projekta. Dom za starije i nemoćne osobe Sisak omogućio je da se u njihovim prostorijama susreti za zainteresirane umirovljenike odvijaju utorkom, srijedom i četvrtkom. Kako saznajemo od voditeljice projekta dr. sc. Daše Pordedoš Lavor – na opisane načine ostvareni su značajni doprinosi: i osiguranje pute karte za asistenticu koja je osoba s invaliditetom, kao i prostor za održavanja susreta u Dom s pratećom infrastrukturom i komoditetom od iznimnog su nam značenja i zahvaljujemo se našim parterima. S Gradom Popovača intenzivnije krećemo raditi od jeseni kada će se i za umirovljenike s tog područja organizirati razne aktivnosti u Narodnoj knjižnici i čitaonici i Domu kulture. Sve je usmjereno unapređenju kvalitete života umirovljenika i aktivnijem korištenju dana.

Projektne aktivnosti mogu se sažeti na slijedeći način: Aktivnosti usmjerena osobama starije životne dobi u lokalnoj zajednici u svrhu poboljšanja kvalitete života i mentalnog zdravlja s osobitim naglaskom na kreativna ostvarenja, poticaje socijalne uključenosti i aktivnog korištenja vremena uz međugeneracijsku integraciju i učenje novih životnih vještina, značajnih za razvoj prilagodbenih kapaciteta i samopoštovanja.

Prema planu projektnih aktivnosti tijekom trajanja projekta planiramo uz pomoć partnera i suradnika organizirati dvije likovne kolonije u svrhu prikupljanja sredstava za unapređenje kvalitete života i aktivnosti usmjerenih ka umirovljenicima: organizirani doček Nove godine u Domu za starije i nemoćne osobe s pratećim sadržajima (blagdanski jelovnik, prigodna zabava i sl.), te jednodnevni izlet na odredište po dogovoru uz sportske-rekreativne, zabavne i gastronomske sadržaje. S obzirom da su nam na navedenoj stavci reducirana sredstva, za realizaciju planiranog bit će nam od iznimne važnosti podrška mnogih subjekata u lokalnoj zajednici. – pojasnila je Poredoš Lavor.

Iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ s radošću ističu što će na ovom projektu svoj volonterski doprinos podariti i poznata likovna umjetnica Marija Pukec Žigić predsjednica udruge likovnih umjetnika Moslavački Štrk iz Popovače.

Sve aktivnosti su usmjerene su na poboljšanje dostojanstva, kvalitetu življenja i razinu socijalne uključenosti osoba starije životne dobi  – što se izravno reflektira na razinu njihova zdravstvena stanja, socijalnog povjerenja u zajednicu u kojoj žive, mogućnosti samostalnog funkcioniranja, ekonomske sigurnosti i podmirenja potreba u vlastitom domu.

Ovim projektnim aktivnostima očekujemo veći broj osoba koje ostaju u vlastitom domu unatoč godinama života, onih koji imaju ispunjeniji dan i zadovoljniji su svojim životom, informiraniji su o dostupnim ponudama na tržištu u smislu korištenja posjete muzeja i galerija, likovnih i umjetničkih udruga, korištenja otpadnih materijala kao recikliranih sredstava , aktivno sudjeluju u sadržajima koji ih zanimaju, te svojim iskustvima čine razmjenu znanja s mlađima koji djeluju volonterski i potiču građanski aktivizam težeći društvu jednakih mogućnosti.

Susreti s raznim kreativnim temama redovito se provode, odaziv i uključivanje umirovljenika je primjereno. Na kreativnim susretima nastoje se koristiti razni reciklirani materijali, ukrašavaju se predmeti koji su ranije doživljeni kao otpad, a sada uz maštu i podršku volontera postaju razni ukrasni i uporabni predmeti. Sve što umirovljenici sudionici susreta izrade – mogu ponijeti sa sobom.

Za projekt MIG art odobreno je 63 000 kuna sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te će se isti provoditi godinu dana – do kraja svibnja 2019. godine, uz podršku partnera, lokalne zajednice i volontera.

S nama je bio Petrinjski radio iPortal53: http://portal53.hr/projekt-mig-art-gradanske-inicijative-moj-grad-sisak/

 

Međunarodna suradnja za unapređenje kvalitete života starijih osoba

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak, Uncategorized | No Comments

U Hrvatskoj Dubici u udruzi Dubičko udruženje žena održan je susret pod nazivom „Doprinos lokalne zajednice i važnost umrežavanja u pružanju socijalnih usluga značajnih za kvalitetniji i sigurniji život starijih osoba“ koji je bio dio projekta Informirana zajednica – primarna prevencija nasilja nad starijim osobama kojeg provodi Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ zajedno s partnerima.

Radilo se o druženju u neformalnoj atmosferi u Etno kući Dubičkog udruženja žena u neposrednoj blizini rijeke Une. Na početku nazočne je pozdravila predsjednica Dubičkog udruženja žena Suzana Velešnjak i iskazala dobrodošlicu Građanskoj inicijativi „Moj grad Sisak“ uz zahvalu što su upravo njihovu udrugu izabrali za suradnika na ovom događaju, kao i gostima iz Kozarske Dubici iz Udruženja građana Putevi mira. Nazočne je pozdravila i zamjenica općinske načelnice Hrvatska Dubica Željka Vuković. Tijekom susreta voditeljica projekta Informirana zajednica  – primarna prevencija nasilja nad starijim osobama dr. sc. Daša Poredoš Lavor predstavila je do sadašnja postignuća projekta, opisala provedene preventivne aktivnosti u zajednici kao i pokazatelje koji mogu ukazivati na postojanje zapuštanja, zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba u obitelji i društvu.

Poredoš Lavor nadalje je dodala: Danas smo u Hrvatskoj Dubici koja je iz pozicije Općine partner na projektu Informirana zajednica – primarna prevencija nasilja nad starijim osobama organizirali susret pod nazivom Doprinos lokalne zajednice i važnost umrežavanja u pružanju socijalnih usluga značajnih za kvalitetniji i sigurniji život starijih osoba – kako bi naša udruga Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ s prijateljskim Udruženjem građana Putevi mira iz Kozarske Dubice razmjenjivali iskustva, prepoznali zajednička područja djelovanje, te nadalje razvijali suradnju i umrežavanje. Nastojanja obje udruge idu u smjeru razvijanja i unapređivanja izvaninstitucionalnih oblika podrške za starije osobe, kako bi se naše poštovane umirovljenike što duže zadržalo u njihovim kućama – znači u primarnom okruženju, uz dostupne razne servise socijalnih podrška u zajednici, te kako bi se prevenirali svi oblici zapuštanja, zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba.

Općina Hrvatska Dubica partner je na projektu Informirana zajednica – primarna prevencija nasilja nad starijim osobama i rado se uključujemo u sve projektne aktivnosti. Na današnjem susretu koji je osmišljen i organiziran pod nazivom “Doprinos lokalne zajednice i važnost umrežavanja u pružanju socijalnih usluga značajnih za kvalitetniji i sigurniji život starijih osoba” zajedno s našim gošćama iz Udruženja građana Putevi mira razgovarali smo o raznim temama značajnim za unapređenje kvalitete života starijih osoba, kojih na našem području, a općenito u Hrvatskoj i Europi ima sve više, pa se stoga i aktivnosti lokalnih zajednica trebaju pripremiti u tom smjeru. Zajednički je zaključak svih sudionika da su izvaninstitucionalni oblici skrbi najpovoljniji oblik skrbi jer se tako starije osobe zadržavaju u vlastitom dom, a lokalna zajednica treba osigurati razne oblike pomoći kako bi se njihove potrebe odgovarajuće i podmirivale – pojasnila je Željka Vuković, zamjenica općinske načelnice koja je aktivno sudjelovala na ovom susretu.

U kasnim poslijepodnevnim satima susret je nastavljen uz druženje, razgovore, osvježenje i roštilj.

 

Navedena aktivnosti dio je projekta „Informirana zajednica – primarna prevencija nasilja nad starijim osobama“ kojeg provodi Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“,  financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sufinanciran sredstvima Grada Siska. Partneri na projektu su Općina Hrvatska Dubica i Općina Lekenik. Projekt se provodi uz podršku suradnika u zajednice tijekom cijele 2018. godine.

Javna nabava

Posted by | Najave i događanja, zazeli | No Comments

Nabava higijenskih potrepština za kućanstvo za krajnje korisnike u sklopu projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno, sukladno Prilogu III. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0119 u sklopu Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (Broj poziva: UP.02.1.1.05) .

Dokumentacija:

Obavijest o nabavi GIMG

Dokumentacija za nadmetanje 3 GIMG

Obrazac ugovora o nabavi GIMG

Prilog I Ponudbeni list GIMG

Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja GIMG

Prilog III Troškovnik GIMG

Prilog IV Tehničke specifikacije GIMG

Prilog V Specifikacije isporuke po periodima

Prilog VI Izjava o prihvaćanju uvijeta iz dokumentacije za nadmetanje GIMG

Prilog VII Izjava o roku isporuke

 

Obavijest dostupna i na www.strukturnifondovi.hr

Veliko srce naših prijatelja iz Amerike

Posted by | Humanitarne akcije, Najave i događanja, Podjela donacija-terenski rad | No Comments

Već šestu godinu za redom donatori iz američke kršćanske humanitarne volonterske udruge HiS PRINT iz Teksasa dolaze u Građansku inicijativu „Moj grad Sisak“ i na razne načine pomažu njihovim korisnicima. Tako je i ove godine. Tijekom nekoliko susreta obišli su korisnike na raznim područjima SMŽ i pomogli u skladu s potrebama – dostavom humanitarnih paketa, razgovorima podrške, zajedničkom molitvom i sl.

Naši donatori iz Amerike iz udruge HiS PRINT pripremili su humanitarne pakete za naše korisnike. Tako smo ovih dana zajedno na terenu i posjećujemo korisnike u potrebi, te donosimo humanitarne pakete s prehrambenim i higijenskim potrepštinama koje su nam podarili naši HiS PRINT prijatelji. Bili smo na širem području Siska, Majuru, Gornjem i Donjem Hrastovcu, Živaji, Strelečkom, Petrinji, Starom Praćnu, Svinjičkom i sl., a susreti se nastavljaju i dalje – pojasnio je predsjednik Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ Tihomir Lavor.

Kako saznajemo, korisnici na terenu rado su razgovarali s donatorima uz pomoć volontera prevoditelja Martine Vipotnik i Lordana Badanjak – tako da jezik nije bio nikakva prepreka. Oni koji su bili posjećeni i prilikom prethodnih donatorskih posjeta s radošću se sjećaju susreta, pitaju i pozdravljaju volontere koji su ih ranije posjetili, a raduju se i susretima u slijedećoj godini.

Lijepo je doživjeti iskustvo da i ljudi iz stranih zemalja razumiju i podržavaju naš rad. Humanitarni rad i volonterstvo u svijetu je normalna pojava – vjerujemo da će i kod nas više zaživjeti – svi ste pozvani i dobro došli jer Zajedno možemo više – dodao je Tihomir Lavor.

Iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ zahvaljuju se donatorima iz HiS PRINT udruge na donaciji paketa za više od 30 kućanstava, te se raduju daljnjim zajedničkim aktivnostima.

Edukacija o prevenciji nasilja nad starijim osobama za korisnice programa ZAŽELI

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak, zazeli | No Comments

Nasilje u svim svojim pojavnim oblicima danas je iznimno složen obiteljski i društveni problem. Kada govorimo o nasilju nad osobama starije životne dobi postoje mnoge teške životne priče koje ostaju duboko sakrivene u četiri obiteljska zida. O nasilju nad starijim osobama vrlo malo se govori i piše, te stoga na ovom području postoje najtamnije brojke statistike. S obzirom da Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ provodi projekt „Informirana zajednica – primarna prevencija nasilja nad starijim osobama“ koji je financiran sredstvima MDOMSP – korisnicama zaposlenicama na projektu ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno koji je sufinanciran sredstva Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga –  Zaželi – Program zapošljavanja žena navedeno osposobljavanje – omogućeno je kroz edukativno predavanje i iskustvenu razgovaraonicu osnovno informiranje o ovom problemu, koje je uključivalo vještine prepoznavanja raznim pojavnih oblika nasilja nad starijim osobama, mogućim postupcima svakog odgovornog građana u takvim situacijama, dostupnim servisima podrške u zajednici, kao i besplatnom pravnom telefonu koji je dostupan za sve građane u potrebi. Susret je vodila dr. sc. Daša Poredoš Lavor, voditeljica projekta.

Zlostavljanje starijih osoba je pojedinačni ili ponovljeni čin akcije ili suzdržavanja od djelovanja, koji se događa u međuljudskom odnosu zasnovanom na povjerenju, a koji izaziva bol ili uznemiravanje starije osobe. Najčešći razlog nasilja nad starijim osobama je koristoljublje. Starije osobe često izbjegavaju prijaviti nasilje zbog straha, sramote, nepovjerenja, osjećaja krivnje, osjećaja nemoće i potpune ovisnosti o zlostavljaču.

U iskustvenoj razgovaraonici korisnice zaposlenice navodile su svoja dosadašnja iskustva vezana za zapuštanje, zanemarivanje i zlostavljanje starijih osoba. S nekim od tih iskustava susretale su se u svojim proširenim obiteljima, u dosadašnjem profesionalnom djelovanju, u susjedstvu, za neke životne situacije su čule od poznanika ili saznale putem medija. Pozvane su da obrate pažnju u izravnom radu s krajnjim korisnicima na ove specifične situacije, pruže krajnjim korisnicima potrebe informacije, poštuju njihove odluke o prijavi doživljenog jer se radi o iznimno složenoj i slojevitoj problematici za koju još uvije država i društvo nemaju dovoljno kvalitetan odgovor, obavijeste voditeljicu projekta  i sl. – u svrhu pronalaženje dovoljno dobrog i prihvatljivog rješenja konkretne životne situacije.

Cilj projekta: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 10 teže zapošljivih žena iz Sisačko-moslavačke županije putem zapošljavanja, a s ciljem ublažavanja posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života za najmanje 60 krajnjih korisnika – osoba starije životne dobi. Projekt će provodi 27 mjeseci: od 1. lipnja 2018. do 31. kolovoza 2020. godine.

Vrijednost projekta: 1.889.798,00 kuna. Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak, Centar za socijalnu skrb Sisak i Grad Sisak.

Mali trening komunikacijskih vještina za korisnice programa ZAŽELI

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak, zazeli | No Comments

U svrhu unapređenja rada s krajnjim korisnicima na terenu Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ osmislila je i organizirala korisnicama zaposlenicama na projektu ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno koji je sufinanciran sredstva Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga –  Zaželi – Program zapošljavanja žena navedeno osposobljavanje – mali trening komunikacijskih vještina. Kako bi uspješnije komunicirale s krajnjim korisnicima upoznate su s osobitostima komunikacije osoba s umanjenim komunikacijskim mogućnostima. Susret je vodila dr. sc. Daša Poredoš Lavor, voditeljica projekta.

Nemoguće je ne komunicirati i nema životne situacije u kojoj se ne komunicira – to znači da je nemoguće ne ponašati se. Putem komunikacije ostvarujemo osjećaj pripadnosti i povezanosti. Svaka komunikacija sastoji se od dva aspekta: sadržaja i odnosa sudionika. Komunikaciju dijelimo na verbalnu i neverbalnu. Verbalna komunikacija uključuje izgovorene riječi i aktivno slušanje, a ostvaruje se putem izgovorene i pisane riječi. Neverbalna komunikacija uključuje: položaj i pokreti tijela, izrazi lica, udaljenost od sugovornika, ton glasa, kontakt očima, osobni prostor, kretnje i sl. Pitanje «Što se dogodilo?» možemo izreći ljutitim tonom glasa ili zabrinutim, što će utjecati na smisao i shvaćanje poruke. Kad ton riječi ne dogovara značenju riječi, poruka se teže razumije ili se uopće ne razumije – i tada se radi o paraverbalnoj komunikaciji.

D. Poredoš Lavor podučila je korisnice zaposlenice kako komunicirati s osobama nakon CVI-a, slijepim i slabovidnim, gluhim i nagluhim, s emotivnim teškoćama, duševnim bolestima, intelektualnim i razvojnim teškoćama, te i osobama s drugim ograničenjima koji se reflektiraju na načine i kvalitetu komunikacijske interakcije.

Nakon toga korisnice zaposlenice bile su uključene u praktični dio sustava kada su unapređivale svoje vještine aktivnog slušanja. Kvalitetna komunikacija, aktivan pristup praćen poštovanjem i uvažavanjem dostojanstva i prava na odluku – putovi su ostvarivanja procesa povjerenja i zajedništva k ostvarivanju cilja projekta.

Cilj projekta: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 10 teže zapošljivih žena iz Sisačko-moslavačke županije putem zapošljavanja, a s ciljem ublažavanja posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života za najmanje 60 krajnjih korisnika – osoba starije životne dobi. Projekt će provodi 27 mjeseci: od 1. lipnja 2018. do 31. kolovoza 2020. godine.

Vrijednost projekta: 1.889.798,00 kuna. Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak, Centar za socijalnu skrb Sisak i Grad Sisak.

Osposobljavanje za rad na siguran način za korisnice programa ZAŽELI

Posted by | Najave i događanja, zazeli | No Comments

Sukladno propisima RH, osposobljavanje za rad na siguran način (zaštita na radu i zaštita od požara) obveza je svih poslodavaca – o čemu detaljno obvezujuće propise nalaže Zakon o zaštiti na radu, Zakon o radu, te prateći pravilnici.

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ osigurala je korisnicama zaposlenicama na projektu ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno koji je sufinanciran sredstva Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga –  Zaželi – Program zapošljavanja žena navedeno osposobljavanje.

Tvrtka Atest-MAG d.o.o. iz Karlovca koja je certificirana za predmetno izobrazbu za zaposlenice je organizirala predavanje, praktični rad i polaganje ispita. Tim stručnjaka ove tvrtke Miljenko Gezić, dipl. ing. i Milan Žarković korisnice su upozorili na razne situacije koje u njihovom poslu zahtijevaju pojačanu pozornost i zaštitu, te im dali niz praktičnih savjeta kako posao koji će raditi obaviti s što manje rizika. Za ovlaštenika zaštite na radu Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ osposobljena je voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor. Sve korisnice zaposlenice uspješno su položile ispit o osposobljenosti za rad na siguran način. Osposobljavanje za rad na siguran način za korisnice zaposlenice na ovom projektu, kao i članice projektnog tima koštalo je 2625,00 kuna. Korisnice zaposlenice prije kretanja u domove krajnjih korisnika obavile su specijalističke sanitarne preglede i izradile sanitarne iskaznice pri Zavodu za javno zdravstvo SMŽ – što je također propisano nacionalnom legislativnom, a pruža neophodnu obostranu zaštitu – i korisnicama zaposlenicama i krajnjim korisnicima.

Cilj projekta: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 10 teže zapošljivih žena iz Sisačko-moslavačke županije putem zapošljavanja, a s ciljem ublažavanja posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života za najmanje 60 krajnjih korisnika – osoba starije životne dobi. Projekt će provodi 27 mjeseci: od 1. lipnja 2018. do 31. kolovoza 2020. godine.

Vrijednost projekta: 1.889.798,00 kuna. Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak, Centar za socijalnu skrb Sisak i Grad Sisak.