2021 September

Projekt SMS – svi mi skupa podržava obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Posted by | Najave i događanja | No Comments

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama ima za cilj podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje. Obilježava se u spomen na 22. rujna 1999. godine kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a djelatnica suda je teško ozlijeđena. Nasilje nad ženama prepoznato je kao važan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj te je posljednjih godina postignut značajan napredak usvajanjem i primjenom Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona, Obiteljskog zakona, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji te Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Hrvatska je 2012. godine potpisala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Svrha je ove Konvencije zaštititi žene od svih oblika nasilja i promicati ravnopravnost žena i muškaraca.

Nasilje nad ženama predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava. O ovom problemu treba javno govoriti, a društvo i institucije koje se njime bave treba poticati na međusobnu bolju suradnju i aktivnost. Ženama koje prepoznaju znakove nasilja u obitelji savjetuje se da potraže pomoć, jer u Hrvatskoj postoje organizirane službe koje će im pružiti pomoć i zaštitu. Savjetuje se da nasilje prijave: policiji, zdravstvenoj ustanovi, nadležnom centru za socijalnu skrb, državnom odvjetništvu, nevladinoj organizaciji ili pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Iako je posljednjih godina u Hrvatskoj postignut značajan napredak u suzbijanju nasilja, potrebno je uložiti daljnje napore u tom pravcu.

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ provodi projekt pod nazivom SMS – svi mi skupa koji je dio dvogodišnjeg programa usmjerenog smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu. Projekt je financiran u iznosu 75 000 kuna sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Početak provedbe je 1. 9. 2021. Partneri su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak, Centar za socijalnu skrb Sisak.

Projekt SMS – svi mi skupa podržava obilježavanje Međunarodnog dana mira

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, Uncategorized | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ provodi projekt pod nazivom SMS – svi mi skupa koji je dio dvogodišnjeg programa usmjerenog smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu. Projekt je financiran u iznosu 75 000 kuna sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Početak provedbe je 1. 9. 2021. Partneri su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak, Centar za socijalnu skrb Sisak.

Kako je istaknula voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor – Projektom SMS – svi mi skupa želimo potaknuti uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u život lokalne zajednice i sudjelovanje pripadnika lokalne zajednice u aktivnostima s osobama pod međunarodnom zaštitom putem javnog zagovaranja prava, suzbijanjem predrasuda i poticanja interkulturalnog dijaloga i razumijevanja u cilju postizanja što bolje integracije u društvu i subjektivnog zadovoljstva životom. Shodno tome najzastupljenija projektne aktivnosti bit će javno zagovaranje, medijska kampanja, psihosocijalna podrška, radionice, tematske razgovaraonice i sl. Uz osobe iz redova ciljane skupine istovremeno će se raditi i s pripadnicima opće populacije kako bi se prevenirale međusobne stigmatizacije i predrasude, potaknula i razvijala tolerancija i zajedništvo, te mlađe generacije učile primjerenijim oblicima ponašanja.

U geografskom smislu projekt će se provoditi na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske i Primorsko-goranske županije.

Međunarodni dan mira obilježava se širom svijeta 21. rujna. Generalna skupština UN-a proglasila je ovo danom posvećenom jačanju ideala mira, kako i provođenju raznih aktivnosti koje pridonose stvaranju i razvijanju kulture mira u zajednici. Globalni cilj za održivi razvoj uključuje promicanje miroljubiva i uključiva društva, osiguranje pristupa pravosuđu za sve i izgradnju učinkovitih, odgovornih i uključivih institucija na svim razinama.

Mir se može promatrati najmanje u tri osnovna segmenta: u političkom smislu – kao odsutnost rata; u obiteljsko-društvenom smislu – kao dobri odnosi iskrenoga suživota unutar obitelji, među poznanicima, kolegama, u društvenoj zajednici; u osobnom smislu – kao mir u duši, razvoj ljubavi i duhovnosti, koji kao takav može biti neovisan od obiteljsko-društvenoga i političkoga oblika mira. Da bi se ostvario mir u svijetu potrebna je pravedna politika na svim područjima, a posebno s obzirom na poštivanje ljudskih prava, te nastojanja oko smanjivanja nepravednih razlika među narodima. Ove su nepravedne razlike posebno vidljive u pristupu općim dobrima kao što su voda, hrana, lijekovi, mjesta stanovanja, a koja moćnije zemlje pridržavaju sebi. Na takav način beskrupulozna trka za materijalnim dobrima i pravo na resurse rađa mnoge nepravde, u kojima siromašniji postaju još siromašniji, te napuštaju svoja ognjišta u potrazi za kvalitetnijim i sigurnijim životom, a bogati još bogatiji, te tako i dominantniji u svijetu. Budimo odgovorni i imajmo stavove i svoje mišljenje za koje smo se spremni aktivno zauzimati. Mir u svijetu ne smije imati cijenu – istaknula je Poredoš Lavor.

Ovim medijskim prikazom projekt SMS – svi mi skupa podržava obilježavanje Međunarodnog dana mira.

S nama su bili Radio Sisak i Sisak.portal: https://sisakportal.hr/projekt-sms-svi-skupa-podrzava-obiljezavanje-medunarodnog-dana-mira/

 

Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/projekt-sms-svi-mi-skupa-podrzava-obiljezavanje-medunarodnog-dana-mira/