Edukacija „??????? ???????? ? ???š???? ???????????“

Posted by | March 20, 2024 | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Edukacija „??????? ???????? ? ???š???? ???????????“

Dana 18. 3. 2024. sudjelovali smo na edukaciji pod nazivom „??????? ???????? ? ???š???? ???????????“ koja se provodi u sklopu projekta “Ž??? ?????????, ????? ???????????!” kojeg provode Agencija lokalne demokracije Sisak i CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske, a koja je bila namijenjena organizacijama  ???????? ???š??? i ????im ??????????ama s područja ????č??-???????č?? ž??????? koje se bave ljudskim pravima, integracijom i uključivosti. Cilj edukacije bio je da sudionici nauče analizirati integracijske politike (s fokusom na stanje na lokalnoj razini) te da se upoznaju s potrebnim vještinama kako bi relevantne analizirane podatke mogli preoblikovati u zagovaračke akcije. Bilo je vrlo dinamično, poučno i zanimljivo, te nam je drago da smo imali priliku sudjelovati. Zahvaljujemo organizatorima na pozivu i odlično osmišljenom susretu. Navedena edukacija financirana je sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.