Javna nabava

Nabava higijenskih potrepština za kućanstvo za krajnje korisnike u sklopu projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno, sukladno Prilogu III. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0119 u sklopu Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (Broj poziva: UP.02.1.1.05) .

Dokumentacija:

Obavijest o nabavi GIMG

Dokumentacija za nadmetanje 3 GIMG

Obrazac ugovora o nabavi GIMG

Prilog I Ponudbeni list GIMG

Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja GIMG

Prilog III Troškovnik GIMG

Prilog IV Tehničke specifikacije GIMG

Prilog V Specifikacije isporuke po periodima

Prilog VI Izjava o prihvaćanju uvijeta iz dokumentacije za nadmetanje GIMG

Prilog VII Izjava o roku isporuke

 

Obavijest dostupna i na www.strukturnifondovi.hr