Za više informacija kontaktirajte nas na neki od slijedećih načina:

Adresa:
Sjedište: 44000 Sisak, Strossmayerova 17
Telefon sjedište: 044 531 025
Email: gimg.sisak@gmail.com
Društvena mreža FB stranica: Građanska inicijativa Moj grad Sisak
Mob: 098 975 37 47  – Jadranka
Mob:  097 610 0270  – Ivančica
Mob: 098 139 82 82 – Tihomir
Mob: 098 376 414 – Daša