Projekt ZAŽELI – podrška životu u sadašnjosti završio je s provedbom aktivnosti

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ održala je šesnaesti radni sastanak koji je ujedno bio i posljednji sklopu provedbe Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16), projekt  ZAŽELI – podrška životu u sadašnjosti (UP.02.1.1.16.0173). Nositelj aktivnosti je Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Sisak. Zaposlene žene potpisivale su potrebnu projektnu dokumentaciju i dokumentaciju vezanu za isplatu plaće za lipanj 2023. godine je realizirana u ponedjeljak 3. 7. 2023. godine. Sve zaposlene žene dobile su završnu potvrdu u kojoj su vidljivi podaci na kojem su radnom mjestu radile, u kojem vremenskom razdoblju, koliko su godišnjeg odmora iskoristile u tekućoj godini, te kratak opis zalaganja pri radu. Povratne informacije govore o tome kako su krajnji korisnici zadovoljni skromnim poklonom za kraj provedbe projekta (konjski balzam) i pismo zahvale za sudjelovanjem u projektu. Isto tako svi sudionici Završne i tiskovne konferencije navode da im je bilo lijepo i da im je bila čast i zadovoljstvo što su na istoj aktivno sudjelovali. Želimo saznati što više informacija o četvrtoj fazi provedbe kako bi mogli znati da li smo spremni za provedbu iste. Svim korisnicama zaposlenicama zahvaljujemo na marljivom i odgovornom radu. Svim umirovljenicima (krajnjim korisnicima) želimo dobro zdravlje i svako dobro – a svi zajedno se radujemo budućim suradnjama i druženjima.

Projekt je financiran u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 494.000,00 kuna (65.565,07 €), uz stopu vlastitog sufinanciranja 0%. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ovaj projekt ostvaren je na temelju Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.