Završili smo naš projekt ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno Programa Zaželi

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak, zazeli | No Comments

Danas 31. kolovoza 2020. Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ završava s provedbom Programa zapošljavanja žena Zaželi, projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno (UP.02.1.1.05.0119) kojeg smo provodili 27 mjeseci, a koji je sufinanciran sredstva Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., uz partnerstvo Centra za socijalnu skrb Sisak, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Sisak i Grada Siska.

Održali smo redovni koji je ujedno bio i završni sastanak našeg Projektnog tima. Završno izvješće je gotovo, spremna je sva prateća dokumentacije, medijski prikazi i fotografije, a još se prikuplja manji broj dokumentacije za završni ZNS-9.

Korisnice zaposlenice napisale su eseje o svojim iskustvima rada na ovom projektu. Iz istih je vidljivo da su doživljaji različiti, pa se je tako još jednom potvrdilo da su sastanci sa korisnicama zaposlenicama na tjednoj osnovi bili opravdani i potrebni.

GIMG Sisak ne prijavljuje projekt ZAŽELI faza II. zbog iskustava stečenih tijekom provedbe ovog projekta. Kao organizacija civilnog društva sa skromnim financijskim sredstvima i ne imanja mogućnosti za korištenjem drugih proračunskih sredstava do priznavanja i isplate iznosa po ZNS-u nismo u mogućnosti u financijskom smislu djelovati i podmirivati sve obveze; nemamo toliki proračun da bi prvo mogli trošiti, a potom dobivati sredstva za navedeno. Isto se odnosi i na iznalaženje načina financiranja porasta minimalne plaće – što je obveza poslodavca.

Ostvarili smo 86 medijska prikaza i tako značajno djelovali na promidžbi i vidljivosti projekta. Zahvaljujemo svim lokalnim medijima na podršci i suradnji.

Predsjednik Tihomir Lavor pohvalio je rad koordinatorice i voditeljice, te im zahvalio na marljivosti, požrtvovnosti i odgovornosti.

Tijekom razgovora zaključeno je da općenito projekti koji djeluju na zbrinjavanju osoba u potrebi putem terenskih kućnih posjeta – što je zasigurno i Program Zaželi – od iznimnog su značenja jer preveniraju socijalno uvjetovane hospitalizacije, preveniraju preuranjenu institucionalizaciju, te omogućuju pojedincu život u primarnom okruženju dok god to zdravstveno stanje dozvoli, uz mogućnost zadržavanja kontrole nad vlastitim životom i korištenje potrebnih usluga dostupnih u lokalnoj zajednici.

Obogaćeni novim spoznajama i iskustvima završavamo projekt ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno.

Posebnu zahvalu za uvijek prisutnom konstruktivnom podrškom i razumijevanjem upućujemo poštovanoj stručnoj savjetnici Juanette Budimilić Mikolac.

Građanska inicijativa završava s provedbom Programa Zaželi

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, zazeli | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ završava s provedbom Programa zapošljavanja žena Zaželi, projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno (UP.02.1.1.05.0119) kojeg je provodila 27 mjeseci, a koji je sufinanciran sredstva Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., uz partnerstvo Centra za socijalnu skrb Sisak, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Sisak i Grada Siska.

Na projektu je bilo zaposleno 10 dugotrajno nezaposlenih žena od kojih su sve bile u dobi starije od 50 godina života i osobe s invaliditetom. Šest žena je završilo edukaciju od kojih su dvije završile osposobljavanje za računalnu operaterku i četiri osposobljavanje za njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba. Tako su postale konkurentnije na tržištu rada. Sve zaposlene žene bile su osposobljene za rad na siguran način i redovito su obavljale specijalističke preglede za izdavanje sanitarnih iskaznica.

Tijekom cijelog vremena provedbe projekta, a osobito s pojavom pandemije COVID-19 intenzivno se je radilo – istaknula je voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor. Zadnjih mjeseci provedbe mnogi su krajnji korisnici htjeli da im se u tom razdoblju što više pomogne, što više poslova odradi – a to se osobito odnosi na poslove oko pripreme drva za zimu. To je zahtijevalo veće zajednički organizirane akcije u kojima smo svi sudjelovali. Bilo je potrebno puno koordinacije i dogovora kako bi pokušali podmiriti potrebe i očekivanja i uskladiti mogućnosti zaposlenih žena koje su sve imale od devet do 11 krajnjih korisnika. Od ukupno planiranih 60 krajnjih korisnika kako su planirali na početku provedbe, GIMG Sisak je do kraja provedbe projekta usluge pružila za 121 krajnjeg korisnika odnosno 94 kućanstava.

Kroz 36 784 sati neposrednog rada žena na terenu pružane su usluge koje smo sistematizirali u 19 osnovnih skupina tipova usluga: Priprema obroka i pomoć pri pripremi obroka, Pomoći pri održavanju kućanstva, Pomoć pri održavanju osobne higijene, Pomoć pri održavanju okućnice, Dostava živežnih namirnica, Dostava lijekova, Pratnja na razna odredišta, Usluge plaćanja računa i slanja pošte, Pomoć pri ostvarivanju zdravstvene skrbi, Pomoć pri ostvarivanju socijalne skrbi, Pomoć pri ostvarivanju mirovinske skrbi, Pomoć pri ostvarivanju pravnog savjetovanja i prava na besplatnu pravnu pomoć, Pomoć pri ostvarivanju materijalne i nematerijalne pomoći pri raznim subjektima u zajednici, Podrška u socijalnoj integraciji (susreti u Knjižnici, na Tržnici i sl.), Poticanje na sudjelovanje u rekreativnim i kulturnim događanjima, Poticanje u korištenju usluga povezanih s ljepotom i zdravljem, Poticanje povezivanja umirovljenika i međusobno aktivno provođenje vremena, Razgovori podrške i informiranja, Ostalo, te Online podrška koju je pružala voditeljica projekta s pojavom pandemije COVID-19. Ukupno je pruženo 30 194 opisanih usluge. Izdvajamo dio brojčanih podataka:

–          Priprema i pomoći pri pripremi obroka – 2824

–          Pomoći pri održavanju kućanstva – 4782

–          Pomoć pri održavanju okućnice – 1616

–          Dostava živežnih namirnica – 4565

–          Usluge plaćanja računa i slanja pošte – 1538

–          Razgovori podrške i informiranja – 7766

 

Iskustva korisnica zaposlenica nakon provedbe projekta su različita: dio se aktivno informira o mogućim daljnjim zapošljavanjima i navedeno ostvaruje pri novim korisnicima Programa Zaželi, dio se želi odmoriti, pa će potom promišljati što će dalje, dio je s obitelji odselio u razvijene zemlje EU, a ima i promišljanja o pokretanju vlastitog posla – pojasnila je Poredoš Lavor.

Kao što smo već najavljivali Građanska inicijativa ne ide u fazu II. provedbe projekta.

Svim poštovanim umirovljenicima koji su bili naši krajnji korisnici, partnerima i zaposlenicama zahvaljujemo na suradnji tijekom provedbe projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno. Posebnu zahvalu za uvijek prisutnom konstruktivnom podrškom i razumijevanjem upućuju stručnoj savjetnici Juanette Budimilić Mikolaci – poručuju iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“.

S nama su bili:

Radio Sisak i Sisak.portal: https://sisakportal.hr/gradanska-inicijativa-zavrsava-s-provedbom-programa-zazeli/?fbclid=IwAR3Kj27W-CRs5kmjOU95CUhkaE4oaSA-BNTqvpFcLazAek6O3_z0791TuiU

 

Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/gradanska-inicijativa-zavrsava-s-provedbom-programa-zazeli/?fbclid=IwAR1rBgLV7pGcBMntLYpIgNoNlh6WsmOfUHwjiPQQ0ZYLEUizcR2ZWcCYVoM

 

Završili smo s terenskim aktivnostima Programa Zaželi

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, Radni sastanak, zazeli | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ održala je zadnji sastanak s korisnicama zaposlenicama Programa zapošljavanja žena Zaželi, projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno (UP.02.1.1.05.0119) kojeg je provodila 24 mjeseca s krajnjim korisnicima na terenu, a koji je sufinanciran sredstva Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., uz partnerstvo Centra za socijalnu skrb Sisak, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Sisak i Grada Siska.

Tijekom zadnjeg mjeseca trajanja radnog odnosa korisnice zaposlenice Programa zapošljavanje žena Zaželi projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno su sudjelovale na susretu informiranja o projektu Stvori svoju priliku kojeg provodi Udruga za brigu o ženi i obitelji uz potporu Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Projekt je predstavila predsjednica ove udruga poslovna savjetnica Ksenija Babić-Klobučar. Na susretu je razgovarano o zaposlenosti i nezaposlenosti, samopoštovanju, aktivnom zauzimanju za sebe na tržištu rada, iskustvima bivanja zaposlenosti na Programu zapošljavanja žena Zaželi i sl. Poslovna savjetnica Babić-Klobučar sudionicama je podijelila majice, blokove i kemijske olovke s znakovima vidljivosti projekta Stvori svoju priliku, te Priručnik za osnaživanje i lakše snalaženje na tržištu rada. Uz ovaj iznimno kvalitetan susret kao i dodatne izobrazbe koje su korisnice zaposlenice završile tijekom trajanja ovog projekta, a to su izobrazbe za informatičku operaterku (dvije osobe) i njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba (četiri osobe) postale su konkurentnije na tržištu rada i stekle značajno radno, ali i životno iskustvo – pojasnila je voditeljica ovog projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor.

Potvrdili smo prethodno dobivenu informaciju da GIMG Sisak ne ide u II. fazu provedbe Programa Zaželi. Kako voditeljica ovog projekta navodi, razlozi za navedeno su višestruki i temeljeni na objektivnim činjenicama i iskustvima stečenim tijekom provedbe ovog projekta.

Korisnice zaposlenice informirali smo o subjektima u zajednici koji su aktualno potpisali ugovore o provedbi Programa Zaželi, s nekim od njih izravno ih povezali, a isto tako subjektima koji sada počinju s provedbom i koji su to od nas tražili, uz suglasnost krajnjih korisnika i uz informiranje o tome Centra za socijalnu skrb Sisak – dostavili podatke o umirovljenicima (krajnjim korisnicima) u potrebi kao bi neophodne usluge pomoći i podrške nadalje dobivali. Voditeljica projekta na zadnjem sastanku informirala je korisnice zaposlenice o aktualnoj potražni i otvorenim radnim mjestima koji su vidljivi na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području SMŽ.

Iskustva korisnica zaposlenica nakon provedbe projekta su različita: dio se aktivno informira o mogućim daljnjim zapošljavanjima, dio se želi odmoriti, pa će potom promišljati što će dalje, dio planira odlazak u razvijene zemlje EU, a ima i promišljanja o pokretanju vlastitog posla – pojasnila je Poredoš Lavor.

Imali smo vrlo intenzivan lipanj, istaknula je Poredoš Lavor – to je bio zadnji mjesec provedbe projekta putem izravnog rada s krajnjim korisnicima – umirovljenicima na terenu. Mnogi žele da im se u ovom razdoblju što više pomogne, što više poslova odradi – a to se osobito odnosi na poslove oko pripreme drva za zimu. To je zahtijevalo veće zajednički organizirane akcije u kojima smo svi sudjelovali. Bilo je potrebno puno koordinacije i dogovora kako bi pokušali podmiriti potrebe i očekivanja i uskladiti mogućnosti zaposlenih žena koje su sve imale od devet do 11 krajnjih korisnika. Od ukupno planiranih 60 krajnjih korisnika kako su planirali na početku provedbe, GIMG Sisak je do skraja provedbe projekta usluge pružila za 121 krajnjeg korisnika odnosno 94 kućanstava.

Početkom lipnja svim krajnjim korisnicima je podijeljeno Završno pismo u kojim ih se izvještava da su projektne aktivnosti završene, iskazuje im se zahvalnost za sudjelovanje u projektnim aktivnostima, te želi puno zdravlja i primjerena kvalitete života. U dogovoru s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Sisak dogovoreno je da se stavi kontakt broj telefona centrala Centra i e-mail na koji se umirovljenici mogu javljati i iskazivati svoje potrebe za uključivanjem u aktivnosti drugih pružatelja usluga, kao i za ostvarivanje drugih prava iz sustava socijalne skrbi.

Koordinatorica projekta Jadranka Demonja i korisnica zaposlenica Marina Kukurić izradile su oko 200 fotografija s krajnjim korisnicima koje svjedoče o raznim zajedničkim trenucima i tijekom lipnja ih im podijelile za uspomenu na sudjelovanje u ovom projektu.

Iz razloga reduciranosti financijskih sredstava kao i uštedama po drugim projektnim stavkama kako bi korisnice zaposlenice uvijek redovito dobivale plaću i putne troškove – Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ ne bude imala završna javna predstavljanja postignuća uz organiziranje domjenka za krajnje korisnike, korisnice zaposlenice i partnere – već će samo medijima poslati pisano priopćenje o postignutim rezultatima – istaknula je Poredoš Lavor.

Svim poštovanim umirovljenicima koji su bili naši krajnji korisnici, partnerima i zaposlenicima zahvaljujemo na suradnji tijekom provedbe projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno, poručuju iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“.

S nama su bili Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/gimg-sisak-zavrsio-s-terenskim-aktivnostima-programa-zazeli/

 

Portal sisak.info: https://www.sisak.info/gimg-sisak-zavrsio-s-terenskim-aktivnostima-programa-zazeli/

Raznim aktivnostima obilježili smo Svjetski dan svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, Radni sastanak, zazeli | No Comments

Sisak, Kutina, Hrvatska Dubica

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ u sklopu projekta Međugeneracijski dijalog – put primarne prevencije nasilja u obitelji i društvu, čiji je nositelj i projekta Dobro je znati, čiji je partner, a nositelj je Udruga za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi iz Zagreba koju vodi diplomirana pravnica Mira Čokić – raznim aktivnostima u Sisku, Kutini i Hrvatskoj Dubici obilježila je Svjetski dan svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi koji se obilježava 15. lipnja.

U uvodnim dijelovima ovih susreta voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor istaknula je kako se u gotovo svim zemljama svijeta očekuje se značajan porast broja starijih osoba u razdoblju između 2015. i 2030. godine, što će biti posebno izraženo u razvijenijim državama. Zbog toga se očekuje i da će problem zlostavljanja starijih osoba biti sve izraženiji. Iako je problematika zlostavljanja starijih osoba nekad bila tabu, danas je ovaj problem prepoznat diljem svijeta. Pojasnila je i definiciju koja kaže: Zlostavljanje starijih osoba je pojedinačni ili ponovljeni čin akcije ili suzdržavanja od djelovanja, koji se događa u međuljudskom odnosu zasnovanom na povjerenju, a koji izaziva bol ili uznemiravanje starije osobe. Najčešći razlog nasilja nad starijim osobama je koristoljublje. Starije osobe često izbjegavaju prijaviti nasilje, a razlozi za navedeno su mnogi kao npr. strah, sramota, nepovjerenje, osjećaj krivnje, nemoć, ovisnost o zlostavljaču i sl.

U Sisku je susret održan u Restoranu Cocktail, a na susretu su sudjelovali sudionici koji su bili najčešće i najviše uključeni u razne projektne aktivnosti projekata, te dio zainteresiranih krajnjih korisnika Programa Zaželi. Podsjetimo se, Građanskoj inicijativi „Moj grad Sisak“ shodno prijavljenim projektnim aktivnostima na Programu zapošljavanja žena Zaželi, projektu ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno koji je sufinanciran sredstva Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (vrijednost projekta: 1.889.798,00 kuna) – omogućeno je zapošljavanje 10 teže zapošljivih žena, koje putem ovog projekta kroz razne aktivnosti pružaju pomoć i podršku korisnicima na terenu u potrebi, a to su osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom, kako bi im svaki dan života učinile ljepšim, kvalitetnijim i sigurnijim.  Projekt ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno provodi se od 1. lipnja 2018. do 31. kolovoza 2020. godine. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak, Centar za socijalnu skrb Sisak i Grad Sisak. Sudionici su bili aktivni u raspravi, iznosili su svoja iskustva i postavljali pitanja. Na kraju za sve sudionike osiguran je prigodni domjenak.

U Kutini je održan informativno-edukativni susret za korisnice zaposlenice na Programu zapošljavanja žena Zaželi, projektu Žene su snaga zajednice pri Zakladi Sandra Stojić. U uvodnom dijelu nazočne je pozdravila upraviteljica Zaklade mr. sc. Biserka Stojić, a potom su zaposlenice sudjelovale na predavanju koje je imalo i iskustvenu grupu u kojoj su zaposlenice iznosile svoja iskustva neposrednog rada na terenu i o važnosti cjelovitog interdisciplinarnog pristupa u zbrinjavanju osoba starije životne dobi.

U Hrvatskoj Dubici je održan informativno-edukativni susret za korisnice zaposlenice na Programu zapošljavanja žena Zaželi, projektu Radimo i pomažemo kojeg provodi Općina Hrvatska Dubica. U uvodnom dijelu nazočne je pozdravila zamjenica općinske načelnice Željka Vuković, mag.prim.educ. Na susretu su obrađene mnoge teme koje se odnose na pravovremeno uočavanje zanemarivanja, zapuštanja i nasilja nad osobama starije životne dobi, a razgovarano je i o raznim segmentima života u kojima su umirovljenici osobito izloženi pojačanom riziku zlouporabe od strane počinitelja nasilja i svih onih koju su skloni iskoristiti njihovu dobronamjernost, nepažnju i životnu dob. Nakon susreta upriličeno je daljnje druženje u Dubičkom udruženju žena (DUŽ) su sudionice ovog skupa dočekali Ema Ferić, predsjednica DUŽ-a, koordinatorica projektnih aktivnosti Vesna Mastelić i Tihomir Lavor, predsjednik GIMG Sisak koji je za okrjepu sudionica ispekao više od 400 ukusnih ćevapa. Druženje je nastavljeno do kasnih poslijepodnevnih sati. Osobitost ovog susreta je bila i poštivanje direktive EU o suzdržavanju od korištenja plastike – na susretu pri objedu nisu korišteni plastični tanjuri i pribor, već su sudionice bile pozvane da sa sobom ponesu tanjure i pribor za jelo, a za posluživanje hrane korištene su posude i pladnjevi namijenjeni višekratnoj uporabi. Na ovaj način dali smo doprinos očuvanju okoliša i pokazali da se susret može održati i bez uporabe plastičnih proizvoda.

Na svim susretima sudionicima su podijeljeni pisani informativni materijali koje je pripremila suradnica projekta Međugeneracijski dijalog Milica Nenadović Timarac, mag.iur. odvjetnica iz Siska, a koji se odnose na sličnosti i različitosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – s prikazom primjera, primjer vlastoručne oporuke, te istaknula praktične savjete na što osobito osobe starije životne dobi trebaju obratiti pozornost kad sudjeluju u nekim od ovih pravnih poslova. U ovom materijalu istaknut je broj besplatnog pravnog telefona: 0800 200 098  čiji usluge u zajednici pruža Projekt građanskih prava (PGP) i vrlo su značajne za podršku i pravovremenu zaštitu osoba starije životne dobi.

Sudionici svih susreta pogledali su i informativno-edukativni uradak koji je u sklopu ovog projekta nastao u vrijeme pandemije COVID-19 u suradnji Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ i Petrinjskog radija – istaknula je Poredoš Lavor.

Projekt  Međugeneracijski dijalog – put primarne prevencije nasilja u obitelji i društvu financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja, Knjižnica i čitaonica Kutina i Općina Hrvatska Dubica.

S nama je bio Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/raznim-aktivnostima-obiljezili-svjetski-dan-svjesnosti-o-vaznosti-prevencije-nasilja-nad-osobama-starije-zivotne-dobi/

 

Susret informiranja o projektu Stvori svoju priliku

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak, zazeli | No Comments

Korisnice zaposlenice Programa zapošljavanje žena Zaželi projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno sudjelovale su susretu informiranja o projektu Stvori svoju priliku kojeg provodi Udruga za brigu o ženi i obitelji uz potporu Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Projekt je predstavila predsjednica ove udruga poslovna savjetnica Ksenija Babić-Klobučar. Na susretu je razgovarano o zaposlenosti i nezaposlenosti, samopoštovanju, aktivnom zauzimanju za sebe na tržištu rada, iskustvima bivanja zaposlenosti na Programu zapošljavanja žena Zaželi i sl. Poslovna savjetnica Babić-Klobučar sudionicama je podijelila majice, blokove i kemijske olovke s znakovima vidljivosti projekta Stvori svoju priliku, te Priručnik za osnaživanje i lakše snalaženje na tržištu rada.

Ovaj Priručnik je odlično osmišljen i sadrži mnoge teme značajne za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, kao što su uvodne informacije, Prihvaćanje promjena, Moji talenti i vrijednosti, Vaši alati – swot analiza i smart cilj, Važnost dobre verbalne komunikacije, Test Koji je vaš stil komunikacije?, Što je poslovno umrežavanje ili business networking, Životopis – prvi kontakt s poslodavcem, Primjer životopisa, Samozapošljavanje – vaš izbor.

Udruga za brigu o ženi i obitelji predvođena predsjednicom Ksenijom Babić-Klobučar prijavila je Program zapošljavanja žena Zaželi financiran iz faze II. s planom zapošljavanja 15 dugotrajno nezaposlenih žena, pa je ovo bila prilika i za informiranje o budućim mogućnostima zapošljavanja na projektnim aktivnostima.

Gospođa Babić-Klobučar zainteresiranima je dala svoje kontakte (e-mail i broj mobitela), te će tako biti dostupna za upite i suradnju s našim korisnicama zaposlenicama kojima ugovor o radu na određeno vrijeme na aktivnostima Programa zapošljavanja žena Zaželi završava s danom 30. lipnja 2020. godine.

Susret je bio odlična prilika za upoznavanje s vrlo zanimljivim projektom, ali i novo povezivanje na putu mogućeg budućeg zapošljavanja. Zahvaljujemo gospođi Kseniji Babić-Klobučar na današnjem susretu i svim dobivenim informacijama.

100-ti sastanak Zaželi žena na kupalištu Zibel

Posted by | kreativne radionice, Mediji o nama, Najave i događanja, Radni sastanak, zazeli | No Comments

Relaksacija epidemioloških mjera omogućila je održavanje jednog zanimljivog susreta na sisačkom kupalištu Zibel. Održali smo 100-ti sastanak s korisnicama zaposlenicama Programa zapošljavanja žena Zaželi, projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno (UP.02.1.1.05.0119) kojeg provodi sada zadnji mjesec provedbe putem izravnog rada s krajnjim korisnicima na terenu, a koji je sufinanciran sredstva Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., uz partnerstvo Centra za socijalnu skrb Sisak, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Sisak i Grada Siska.

U ljepotama kupališta i uz prigodnu okrjepu razgovarali su o iskustvima temeljenim na 23 mjeseca provedbe projekta, kao i daljnjim životnim i poslovnim angažmanima do sada zaposlenih žena koje su tijekom provedbe ovog projekta i zapošljavanja ostvarile dodatne izobrazbe za informatičku operaterku i njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba, te su tako postale konkurentnije na tržištu rada – pojasnila je voditeljica ovog projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor. Organizaciji ovog susreta podršku je dala i direktorica ugostiteljstva ŠRC Sisak Ljubica Ivšić.

GIMG Sisak ne ide u II. fazu provedbe Programa Zaželi. Kako voditeljica ovog projekta navodi, razlozi za navedeno su višestruki i temeljeni na objektivnim činjenicama i iskustvima stečenim tijekom provedbe ovog projekta.

Na ovom susretu održana je i kreativna radionica u sklopu projekta Godine su samo broj II kojeg ova udruga provodi, a koji je financiran sredstvima Grada Siska. Kreativnu radionicu je vodila Višnja Jendričko, a korisnice zaposlenice su od recikliranih materijala (krpica od tekstila) izrađivale ukrasne predmete (broševe) koje su zadržale za sebe u spomen na 100-ti sastanak i sudjelovanje u Programu Zaželi.

Pred nama je intenzivan lipanj, istaknula je Poredoš Lavor – to je zadnji mjesec provedbe projekta putem izravnog rada s krajnjim korisnicima – umirovljenicima na terenu. Mnogi žele da im se u ovom razdoblju što više pomogne, što više poslova odradi – a to se osobito odnosi na poslove oko pripreme drva za zimu. To zahtjeva veće zajednički organizirane akcije, pa je potrebno puno koordinacije i dogovora kako pokušati podmiriti potrebe i očekivanja i uskladiti mogućnosti zaposlenih žena koje sve imaju od devet do 11 krajnjih korisnika. Od ukupno planiranih 60 krajnjih korisnika kako su planirali na početku provedbe, GIMG Sisak je do sada usluge pružila za 121 krajnjeg korisnika odnosno 94 kućanstava.

Korisnicima, partnerima i suradnicima svih naših projekata, svim poštovanim umirovljenicima, našim marljivim zaposlenicima zahvaljujemo na suradnji tijekom provedbe svih projektnih aktivnosti – poručuju iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“.

S nama su bili:

Radio Sisak i Sisak.portal: https://sisakportal.hr/druzenje-zaposlenica-programa-zazeli-kupalistu-zibel/

 

Petrinjski radio i Portal 53: http://www.sisak.info/stoti-sastanak-zazeli-zena-na-kupalistu-zibel/

 

Portal sisak.info: http://www.sisak.info/stoti-sastanak-zazeli-zena-na-kupalistu-zibel/

Digitalnim putem obilježavamo Dan Europe

Posted by | Najave i događanja, zazeli | No Comments

Dan Europe obilježava se 9. svibnja. Naime, 9. svibnja 1950. Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, poznatiji kao “Schumanova deklaracija”, smatra se početkom formiranja onoga što je danas poznato kao Europska unija. Danas se 9. svibnja, uz himnu i zastavu, uzima kao europski simbol. Vijeće Europske unije u Milanu 1985. godine donijelo je odluku kojom se 9. svibnja svake godine obilježava kao “Dan Europe”. Dan Europe je prilika za aktivnosti i festivale koji Europu približavaju njenim građanima. Dan Europe obilježava se i u Hrvatskoj, na način da se tjedan u koji pada 9. svibnja obilježava kao Europski tjedan.

S obzirom na nastalu situaciju uzrokovanu korona-virusom koja sada traje gotovo dva mjeseca i značajno mijenja živote ljudi, Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ krajnje korisnike Programa zapošljavanja žena Zaželi, projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno (UP.02.1.1.05.0119) koji je sufinanciran sredstva Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., uz partnerstvo Centra za socijalnu skrb Sisak, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Sisak i Grada Siska – posjećuje i pruža usluge, uz poštivanje fizičke distance i uz korištenje svij preporučenih mjera zaštite, nastojeći održati podržavajuće socijalne odnose i kontakte.

Unatoč planiranom da će se usluge pružati za 60 krajnjih korisnika, do sada su usluge pružili za 121 osobu, što je više od 100 posto povećanja, a u ovom trenutku pružaju usluge za 92 kućanstva krajnjih korisnika koji su umirovljenici i osobe s invaliditetom.

Vrijeme brzo prolazi kao i vrijeme provedbe ovog projekta od dvije godine, a mi ga provodimo još dva mjeseca odnosno do kraja lipnja 2020. godine, a do tada će korisnice zaposlenice iskoristiti i pravo na svoje godišnje odmore. Kako navodi voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor: Iskustva su različita, s puno raznih izazova smo se suočili koji su nama kao nevladinoj, neprofitnoj, humanitarnoj i volonterskoj udruzi vrlo teški i zahtjevni. Privest ćemo ovaj projekt kraju, ali uz reducirane projektne aktivnosti što je uvjetovano našom financijskom nemogućnošću pred-financiranja nastalih troškova.

Korisnice zaposlenice na Programa Zaželi Građanske inicijative aktivne na održavanju okućnica umirovljenika

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, Radne akcije, zazeli | No Comments

Korisnice zaposlenice Programa Zaželi projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno kojeg provodi Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ tijekom mjeseca ožujka i travnja 2020. godine zbog smanjenog izravnog fizičkog kontakta s krajnjim korisnicima u vidu održavanja kućanstva – dio aktivnosti u većem opsegu je usmjerila na rad u vrtovima, održavanju okućnica, čišćenju drvarnica i šupa, pripremanju drva za ogrjev, donošenje pitke vode jer dio kućanstava nema pitku vodu i sl. – pojasnila nam je voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor.

S obzirom na nastalu situaciju uzrokovanu korona-virusom koja sada traje gotovo dva mjeseca i značajno mijenja živote ljudi, Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ krajnje korisnike Programa zapošljavanja žena Zaželi, projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno (UP.02.1.1.05.0119) koji je sufinanciran sredstva Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., uz partnerstvo Centra za socijalnu skrb Sisak, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Sisak i Grada Siska – posjećuje i pruža usluge, uz poštivanje fizičke distance, ali nastojeći održati podržavajuće socijalne odnose i kontakte, te tako obavlja poslove koji se odvijaju na otvorenom i u samostalnom djelovanju, a rezultati i plodovi rada budu vidljivi u bližoj budućnosti kada nam svima, a osobito našim umirovljenicima bude od iznimne važnosti imanje domaćeg povrća za svakodnevnu upotrebu – pojasnila je Poredoš Lavor.

Dio projektnih aktivnosti odvija se u selima oko Siska i u selima Donje Posavine gdje je otežana opskrba krajnjih korisnika prehrambenim i higijenskim potrepštinama, lijekovima, otežano se ostvaruje plaćanje računa koji umirovljenici žele bez obzirna na kriznu situaciju na vrijeme podmiriti, pa je oko svega potreban pojačani angažman i dovoljno dobra organizacija postojećih resursa. Kako nema gradskog i prigradskog prijevoza – glavno prijevozno sredstvo je bicikl, a uz to i pješačenje.

Unatoč planiranom da će se usluge pružati za 60 krajnjih korisnika, do sada su usluge pružili za 121 osobu, što je više od 100 posto povećanja, a u ovom trenutku pružaju usluge za 94 kućanstva krajnjih korisnika koji su umirovljenici i osobe s invaliditetom.

  

Naši umirovljenici su navikli na neposredan kontakt, zagrljaj i druženje uz razgovor, što sada iz razloga obostrane sigurnosti više nije moguće – pojašnjava Poredoš Lavor, a vjerujemo u nadolazeću stabilizaciju situacije kada će se nastaviti s obavljanjem poslova i u kućanstvima za čim naši krajnji korisnici imaju velike potrebe, ali i dalje uz sve potrebne mjere obostrane zaštite.

Vrijeme brzo prolazi kao i vrijeme provedbe ovog projekta od 2 godine, a mi ga provodimo još dva mjeseca odnosno do kraja lipnja ove godine, a do tada će korisnice zaposlenice iskoristiti i pravo na svoje godišnje odmore – pojašnjava Poredoš Lavor, te dodaje da su iskustva bila različite, s puno raznih izazova s kojima se je njima kao nevladinoj, neprofitnoj, humanitarnoj i volonterskoj udruzi bilo teško nositi.

S nama je bio Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/korisnice-zaposlenice-na-programa-zazeli-gradanske-inicijative-aktivne-na-odrzavanju-okucnica-umirovljenika/ 

Budimo zajedno i na našoj digitalnoj platformi

Posted by | kreativne radionice, Najave i događanja, Radni sastanak, zazeli | No Comments

Poštovani svi,

Kako bi i dalje ostali u kontaktu putem digitalnih komunikacija glede provedbe našeg projekta Međugeneracijski dijalog – put primarne prevencije nasilja u obitelji i društvu koji je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji se provodi u partnerstvu s Knjižnicom i čitaonicom Kutina, Domom za starije i nemoćne osobe Petrinja i Općinom Hrvatska Dubica, ali i provedbe drugih projekata nositelja Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ – osmislili smo ovu edukacijsku platformu, za čije korištenje vam dostavljamo dodatne upute i potrebne sadržaje. Na platformi nalaze se razni sadržaji koji će se kontinuirano dopunjavati, tako da je ista namijenjena svima jer su i naše projektne aktivnosti usmjerene osobama svih životnih dobi.

Strpljenje, tolerancija, timski rad u digitalnom svijetu i uljudbena pravila ponašanja kao i svakodnevnom životu ojačat će sve nas i pomoći nam da dočekamo poboljšanje ove krizne situacije i nastavimo s našim druženjima i projektnim aktivnostima. A do tada družimo se na našoj platformi – pozivamo vas da nam se priključite. Raduje nas što smo od pojedinih učiteljica i učitelja dobili povratne informacije da se ova platforma već nalazi u njihovim virtualnim zbornicama.

Pozivamo vas da dijelite informacije o postojanju ove platforme svima onima za koje smatrate da bi im mogla biti zanimljiva i korisna, te da se i sami uključite.

S radošću i uz srdačne pozdrave …

Voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“

Mob: 098 376 414

Edmodo_upute_za_prijavu

Upute za škole

Upute za korištenje Edmodo platforme

Upute Kutak za umirovljenike

 

Uoči Uskrsa s korisnicima Programa Zaželi

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, zazeli | No Comments

„Do kada će ovo trajati?“, „Bojim se izaći iz kuće.“, „Nedostaju mi naši razgovori uz čaj o životu.“, „A kada ćemo prati prozore?“, „Žao mi je što ovaj Uskrs ne radimo zajedno kolače.“,  „Potrebna su mi drva – hladno je.“, „Nemam više lijekova, molim vas nabavite mi ih.“, „Trebam platiti račune.“, „Dođite sutra – samo da vas vidim preko prozora i donesite mi rotkvice.“ … samo neke su od rečenica koje možemo čuti od naših umirovljenika.

S obzirom na nastalu situaciju uzrokovanu korona-virusom koja sada traje više od mjesec dana i značajno mijenja živote ljudi, Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ krajnje korisnike Programa zapošljavanja žena Zaželi, projekta ŽENA – želim edukacijom nastaviti aktivno (UP.02.1.1.05.0119) koji je sufinanciran sredstva Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., uz partnerstvo Centra za socijalnu skrb Sisa, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Sisak i Grada Siska – posjećuje i pruža usluge, uz poštivanje socijalne distance, ali nastojeći održati podržavajuće socijalne odnose i kontakte – koji su neophodni za preživljenje svih, a osobito osoba starije životne dobi – pojasnila je voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor.

Ranije smo znali istaknuti da se radi u smanjenom opsegu što u konačnici ipak nije bio značajno smanjen ako se uzmu u obzir dugotrajna čekanja za obavljanje poslova u npr. pošti, ljekarni, trgovačkom centru i dr., čak uz puno više vremena trajanja nego inače što bi bilo potrebno za pojedine aktivnosti. Imamo 92 kućanstva uključena u projektne aktivnosti i često je teško uspjeti baš sva očekivanja i potrebe korisnika podmiriti. Naši umirovljenici su navikli na neposredan kontakt, zagrljaj i druženje uz razgovor, što sada iz razloga obostrane sigurnosti sada više nije moguće – pojašnjava Poredoš Lavor, te nadalje dodaje, kako nema javnog gradskog prijevoza, korištenje bicikla ovisi o meteorološkim prilikama, a Građanska inicijativa nema službeno vozilo – korisnice zaposlenice djeluju na terenu pješačeći do potrebnih odredišta.

Svu zaštitnu opremu nadalje pribavljamo sami – u skladu s financijskim mogućnostima, a korisnice zaposlenice snalaze se i same na razne načine. Javljali smo se raznim subjektima u zajednici, iskazivali naše potrebe, primjerom pojašnjavali da su zaposlene žene svakodnevno na terenu i da rade, ali do danas nismo dobili povratni odgovor niti od jednog subjekta po tipu da je zaprimio iskaz naših potreba, a kamoli da smo dobili od koga koju zaštitnu masku – šivamo ih sami i kupujemo kada ih nađemo na tržištu – dodaje Poredoš Lavor.

 

Unatoč svim izazovima koji su pred svima, pa tako i gerontodomaćicama i njegovateljicama na terenu ove udruge, svoje korisnike nisu zaboravile u ove predblagdanske dane. Uz redovne posjete podarile su im prigodne čestitke koje su izrađene u sklopu projekta Godine su samo broj II koji je financiran sredstvima Grada Siska. Čestitke, više od 150 komada izradila je Višnja Jendričko. Bilo je lijepo vidjeti osmjeh na licu naših umirovljenika koje je razveselila ova sitnica – čestitka s porukom dobrih želja za radostan Uskrs – pojašnjava Poredoš Lavor.

Korisnicima, partnerima i suradnicima svih naših projekata, svim poštovanim umirovljenicima, našim naši marljivim zaposlenicima i slušateljima Petrinjskog radija i čitateljima Portala 53 želimo miran i radostan Uskrs – poručuju iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“.

Mi s našim aktivnostima na terenu nastavljamo i dalje – pružajući pomoć i podršku na način i u količini koliko možemo s obzirom na aktualnu situaciju. Vjerujemo da će sve ovo uskoro proći, da će se život vratiti u normalu, a da ćemo svi skupa uspjeti sačuvati vedrinu i pozitivu duha, dodatno razviti empatiju, te uz strpljenje i poštovanje pravila krenuti na put razvoja pojedinca i društva s više ljudskosti i vremena za zdrave i produhovljene životne navike – na kraju navodi Poredoš Lavor.

S nama je bio Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/uoci-uskrsa-s-korisnicima-programa-zazeli/