ZAŽELI – podrška životu u sadašnjosti

Posted by | December 30, 2022 | Najave i događanja, Radni sastanak, zazeli | No Comments

Bravo za sve – 10 žena potpisalo je ugovore o radu
Danas 30. 12. 2022. deset nezaposlenih žena potpisalo je ugovore o radu na određeno vrijeme u sklopu Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16), a radit će na provedbi projektnih aktivnosti projekta pod nazivom ZAŽELI – podrška životu u sadašnjosti (UP.02.1.1.16.0173). Nositelj aktivnosti je Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured u Sisku i Centar za socijalnu skrb Sisak.

Tako će radnica svojim radom i aktivnostima poboljšavati kvalitetu života starijim i/ili nemoćnim osobama i obavljati poslove: pomoć u dostavi namirnica i pripremi obroka; pomoć u kućanskim poslovima, održavanju čistoće doma i održavanju okućnice; pomoć pri oblačenju i svlačenju te briga o higijeni; pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.); pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo; pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Opisani poslovi obavljaju se u primarnom okruženju – kući krajnjih korisnika. Svaka zaposlena žena pružat će podršku za šest krajnjih korisnika.

  

Tako su ugovore o radu potpisale Verica Hrg Nogić, Indira Kos, Olena Poberezhnyk, Ankica Jakobašić, Jelena Polak, Suzana Tubić, Ankica Rupić, Vesna Kordić, Natalija Vrček i Božica Gavrić.
Radujemo se novom početku i aktivnostima na terenu koje s velikim nestrpljenjem očekuju naši krajnji korisnici – koji se nalaze u Sisku i na širem okolnom području. Aktivnostima na terenu koordinirat će dr. sc. Daša Poredoš Lavor, a udruga ostvaruje stručnu administrativnu podršku putem suradnje s Razvojnom agencijom Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA.


Tijekom siječnja 2023. organizirat će se uvodna konferencija ovog projekta kada ćemo javnost upoznati s uvodnim informacijama o projektu u vidu broja krajnjih korisnika uključenih u projektne aktivnost, teritorijalnom provedbom, promotivnim materijalima i zaposlenim ženama i sl.
Projekt je financiran u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 494.000,00 kuna (65.565,07 €), uz stopu vlastitog sufinanciranja 0%. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Ovaj projekt ostvaren je na temelju Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Tihomir Lavor, predsjednik Građanske inicijative „Moj grad Sisak“