Primili smo zahvalnicu Ministarstva pravosuđa i uprave

Posted by | February 28, 2021 | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Na online susretu i susretu u živo u Probacijskom uredu u Sisku Građanskoj inicijativi „Moj grad Sisak“ dodijeljena je Zahvalnica za uspješnu suradnju sa probacijskom službom Ministarstva pravosuđa i uprave u 2020. godini.

Ovom susretu su nazočile Daša Poredoš Lavor i Jadranka Demonja.

 

  

Tako je u kratkoj pozdravnoj zahvali istaknula dr. sc. Daša Poredoš Lavor: Nitko ne može promijeniti drugu osobu, ali možemo pomoći onome tko se želi mijenjati, a upravo rad i poticanje kvalitetnog odnosa s drugim ljudima značajno nam pomažu u procesu podrške i stvaranja preduvjeta da ljudi koji su u sukobu sa zakonom – ipak uspješno dođu na pravi put i nastave siguran i normalan život.

Zahvaljujemo voditelju i svim članovima tima Probacijskog ureda u Sisku na odličnoj višegodišnjoj suradnji.

Tihomir Lavor – predsjednik Građanske inicijative „Moj grad Sisak“