Aktivnosti centra za integraciju stranaca

Posted by | February 28, 2021 | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Active Citizens Fund Hrvatska – PGP Sisak u partnerstvu s NRC – Norwegian Refugee Council Grad Sisak Građanska inicijativa “Moj grad Sisak” od 1.1.2021., započeo je provedbu projekta CENTAR ZA INTEGRACIJU STRANACA kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Centar je potpuno novi model stalne i cjelokupne podrške našim građanima kroz objedinjene pravne, psihosocijalne i ostale usluge.

Danas je u Centru za integraciju stranaca bilo vrlo dinamično:
– uređivali smo Centar

–          Djelovali na cjelovitoj organizaciji rada

–          Pružali besplatnu pravnu pomoć

–          Pružali besplatnu psihosocijalnu podršku

–          Volontirali

–          Planirali nove aktivnosti

Pridružite nam se. Centar za integraciju stranaca nalazi se u Sisku, u prolazu Name – ulaz u Hrvatska obrtnička komora. Različitosti nas obogaćuju i život čine dinamičnijim.

Tihomir Lavor – predsjednik Građanske inicijative „Moj grad Sisak“