2022 May

Sajam udruga i ustanova u Sisku

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Bili smo na 13. Sajmu udruga i ustanova koji je održan u Sisku u organizaciji Agencije lokalne demokracije (ALD) Sisak i partnera. Info štand smo dijelili s našim partnerima i dragim prijateljima iz Projekta građanskih prava (PGP) Sisak. Bila je ovo prigoda da zainteresiranim sugrađanima predstavimo projekte čiji smo nositelji, ali i na kojima smo partneri: SMS – svi mi skupa, P.A.G. – podrška aktivnom građansku, SPAS – sigurnost – podrška – asistencija – samopoštovanje, Ne ovisnosti, Psihološka pomoć roditeljima u prevladavanju stresa uzrokovanog potresom i dr. Organizacije civilnog društva značajan su subjekt u zajednici koji prati potrebe marginaliziranih i nastoji pružiti informacije i socijalne usluge značajne za opću prevenciju siromaštva i rizika socijalne uključenosti, aktivnog zauzimanja za sve one koji to sami ne mogu učiniti i svojim radom pokazuje da se uz puno dobre volje i nešto financijskih sredstva puno toga u društvu može učiniti. Hvala organizatorima – vidimo se i slijedeće godine …

Svjetski Dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Projekt SMS – svi mi skupa Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ podržava obilježavanje Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

Godine 2001. Glavna skupština UNESCO-a usvojila je Opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti čiji je cilj pomoći državama da u vlastitim sredinama, poštujući i promičući kulturnu raznolikost, stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije. Svjetski Dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj proglašen je 2002. godine – i obilježava se  21. svibnja.

Ovom povijesnom deklaracijom države svijeta kulturnu raznolikost priznale su kao zajedničku baštinu čovječanstva. Svrha joj  je produbljivanje razumijevanja i promicanje svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja te važnosti dijaloga između kultura. Sve kulture i civilizacije doprinose bogatstvu čovječanstva. Kulturna raznolikost je snaga razvoja temeljenog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvaćanju.

Kultura je cjelokupno društveno naslijeđe neke grupe ljudi – naučeni obrasci mišljenja, osjećanja i djelovanja grupe, zajednice ili društva, te izrazi tih obrazaca u materijalnim objektima. Obuhvaća svekoliki način na koji živimo, naš opći sustav vrijednosti, tradicije, umjetnosti, vjerovanja. Taj nam dan daje priliku proširiti spoznaje o vrijednosti kulturnih različitosti i potiče nas na život u duhu mira, dijaloga i otvorenosti.

Kulturna raznolikost odnosi se i na što bolje prihvaćanje ljudi i njihovih načina života koji su po nekim osnovama drugačiji od nas. Svi smo pozvani zalagati se za kulturu zajedništva i suživota. Kulturna raznolikost simbol je nastojanja da se poticanjem razvoja raznolikih svjetskih kultura spriječi unificirani razvoj svijeta. Ona predstavlja polaznu točku za suživot i uključenje svih ljudi, te je osnova za život u multikulturalnom svijetu. Važan je čimbenik razvoja, a njezino je poštivanje ujedno i poštivanje ljudskih prava. Na taj način utvrđujemo predanost promicanju intelektualne i moralne solidarnosti čovječanstva.

 

Suprotno uvriježenoj percepciji, sve je više migranata s visokim obrazovanjem i posjedovanjem kvalitetnih radnih vještina, ali isto tako i onih kojima se trguje, izbjeglica, tražitelja azila itd. To su ljudi koji tragaju za nekim boljim životom. Njihova putovanja od zemlje polazišta do zemlje odredišta su često višegodišnja. Na tom putovanju doživljavaju razne stresne situacije, imaju razna iskustva – i u konačnici sve to oblikuje njihov život u sadašnjosti, kao i što daje odgovore na reakcije migranata na ponašanje okoline – osobito kada govorimo i prihvaćenosti ili ne prihvaćenosti u nekom okruženju.

Integracija i podrška su iznimno važne. Integracija predstavlja dinamičan, dvosmjeran proces međusobne prilagodbe kako stranaca, tako i domaćeg stanovništva/lokalne zajednice. Posebna pažnja pridaje se ranjivim skupinama kao što su žene, djeca, osobe starije životne dobi, djeca bez roditeljske pratnje, osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima.

 

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ putem projekta SMS – svi mi skupa podržava obilježavanje Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj – raznim aktivnostima razvija toleranciju, kulturnu raznolikost, međureligijski dijalog i suživot u zajednici. Usmjereni smo na medijske kampanje, učenje i poticanje zajedništva – putem tematskih radio emisija i prikazima na portalima jer tako dolazimo do najvećeg broja slušatelja odnosno čitatelja koje potičemo na zajedništvo i suživot.

 

Zadovoljni smo situacijom u našoj užoj i široj lokalnoj zajednici – poručuje voditeljica projekta SMS – svi mi skupa dr. sc. Daša Poredoš Lavor. Naravno da uvijek može bolje ili više, ali zadovoljni smo uočenim promjenama koje se odnose na toleranciju odnosa prema različitim skupinama ljudi, razvija se aktivan suživot doseljenika i domicilnog stanovništava, osobe pod međunarodnom zaštitom uspijevaju ostvariti zapošljavanje, djeca i mladi uključeni su u škole i vrlo dobro prihvaćeni od strane vršnjaka, mnogi su uključeni u učenje hrvatskog jezika, a Sisak je bogatiji za još jedan važan subjekt u zajednici, a to je Centar za integraciju stranaca koji kao projekt sada djeluje u svojoj drugoj godini provedbe. Centar je potpuno novi model stalne i cjelokupne podrške našim građanima kroz objedinjene pravne, psihosocijalne i ostale usluge. Aktivnosti ovog Centra provode se na području cijele Hrvatske. Posla ima puno, ljudi imaju razne teškoće. Prisutne su i mnoge nepravde, administrativne komplikacije – što ranjivim skupinama predstavlja teško premostive životne komplikacije i potrebna im je podrška – pomoć nekoga tko će se založiti za njih i ostvarenje njihovih prava. Projekt građanskih prava Sisak projekt Centra za integraciju stranaca provodi uz pomoć partnerskih organizacija: Norveško vijeće za izbjeglice, Građanske inicijativa „Moj grad Sisak“ i Grada Siska, te je isti podržan sa 135.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveških grantova.

Projekt SMS – svi mi skupa kojeg provodi Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ koji je dio dvogodišnjeg programa usmjerenog smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu. Projekt je financiran u iznosu 75 000 kuna sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak. Projekt se provodi na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Brodsko-posavske i drugih županija u skladu s potrebama. Ovim projektom nastoje potaknuti uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom i pod privremenom zaštitom u život lokalne zajednice i sudjelovanje pripadnika lokalne zajednice u aktivnostima s osobama pod međunarodnom zaštitom putem javnog zagovaranja prava, suzbijanjem predrasuda i poticanja interkulturalnog dijaloga i razumijevanja u cilju postizanja što bolje integracije u društvu i subjektivnog zadovoljstva životom. Shodno tome najzastupljenija projektne aktivnosti su javno zagovaranje, medijska kampanja, psihosocijalna podrška, radionice, tematske razgovaraonice i sl. Uz osobe iz redova ciljane skupine istovremeno se raditi i s pripadnicima opće populacije kako bi se prevenirale međusobne stigmatizacije i predrasude, potaknula i razvijala tolerancija i zajedništvo, te mlađe generacije učile primjerenijim oblicima ponašanja. Na projektu djelomično je zaposlena Jadranka Demonja u svojstvu administratorice i projektne asistentice, te prevoditelja za arapski jezik, magistra prava i interkulturalni medijator Salam Ibrahim Kadhim Al-Nidawi.

I poruka za kraj za sve nas: Budimo ljudi jedni drugima. Pokažimo razumijevanje prema ljudima pod međunarodnom i privremenom zaštitom da se pokrenu, oslobode, krenu u proces prilagodbe i ostvare sve svoje potencijale – u novom životnom okruženju i uz podršku svih nas …

S nama su bili:

Portal sisak.info: https://www.sisak.info/2022/05/21/projekt-sms-svi-mi-skupa-gradanske-inicijative-moj-grad-sisak-podrzava-obiljezavanje-svjetskog-dana-kulturne-raznolikosti-za-dijalog-i-razvoj/ 

 

 

Radio Sisak i Sisak.portal: https://sisakportal.hr/sisak/projekt-sms-svi-mi-skupa-gi-moj-grad-sisak-podrzava-obiljezavanje-svjetskog-dana-kulturne-raznolikosti-za-dijalog-i-razvoj/ 

 

Petrinjski radio i Portal 53: https://portal53.hr/i-to-je-zivot-o-kulturnoj-raznolikosti/ 

 

Radio mrežnica: https://radio-mreznica.hr/rojekt-sms-svi-mi-skupa-gradanske-inicijative-moj-grad-sisak-podrzava-obiljezavanje-svjetskog-dana-kulturne-raznolikosti-za-dijalog-i-razvoj/ 

 

Radio Gorski kotar:  https://rgk.hr/#vijesti

 

 

Projekt P.A.G. – podrška aktivnom građanstvu održao susret o obiteljskim vrijednostima i ulogama

Posted by | kreativne radionice, Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Dječja knjižnica i Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ organizirali su edukativni susret za učenike I. a razreda Osnovne škole 22. lipanj povodom Međunarodnog dana obitelji pod nazivom Moja obitelj i ja. Susret je vodila dr. sc. Daša Poredoš Lavor. Učenici su vedro i veselo, te zainteresirani za temu došli u pratnju učiteljice savjetnice mr. Sanje Basta. Učenici ovog razreda uvijek su vrlo motivirani za učenje, nova iskustva i vrlo samostalno iskazuju svoja mišljenja, stavove i komentare – što su biti preduvjeti za razvoj kritičkog mišljenja i aktivnog građanstva.

Na susretu je učenicima pročitana motivacijska priča, a potom je razgovarano o pročitanom sadržaju. U drugom dijelu susreta učenici su crtali svoju obitelj. Crteži su stvarani u raznim tehnikama po izvoru učenika, a isto tako na crtežima su se našli mnogi članovi obitelji, osobito u onim više-generacijskim obiteljima, ali i kućni ljubimci. Ovi crteži poslužili su kao svojevrsne čestitke članovima obitelji koje su učenici oplemenili dodatnim komentarima i izjavama, te ih ponijeli sa sobom – pojasnila je Poredoš Lavor, te dodala kao su se toga vrućeg dana na kraju susreta svi zajedno osvježili ledenim čajem od limuna. Kako saznajemo, dogovoren je i susret u lipnju kada će biti riječi o mirnom rješavanju sukoba.

Ova aktivnost dio je projekta P.A.G. – podrška aktivnom građanstvu koji je sufinanciran sredstvima Grada Siska. Partneri na ovom projektu su Osnovna škola „Braća Bobetko“ Sisak i Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sisak.

Susret projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) u Knjižnici i čitaonici u Popovači

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Povodom Međunarodnog dana obitelji koji se u svijetu obilježava 15. svibnja – u petak 13. 5. 2022. u Knjižnici i čitaonici u Popovači održali smo susret pod nazivom Izazovi suvremenog roditeljstva  koji je vodila koordinatorica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor. Hvala domaćinu i svim sudionicima na aktivnom sudjelovanju – a radujemo se novom susretu u lipnju …

Nositelja aktivnosti projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) je Udruga za zaštitu i promicanje prava osoba treće životne dobi, u partnerstvu s Građanskom inicijativom „Moj grad Sisak“ i Udrugom EKS – ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice. Projekt je dio aktivnosti Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a sufinancira Europska unija iz ESF i Ureda za udruge Vlade RH.

Centar za integraciju stranaca – aktivna podrška na terenu osobama pod privremenom zaštitom

Posted by | Humanitarne akcije, Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Građanska inicijativa „Moja grad Sisak“ kao partner na projektu Centar za integraciju stranaca korisnicima pomaže i u vidu pružanja humanitarne pomoći. Ovom prigodom posjetili smo žene iz Ukrajine. Ratna događanja natjerala su ih da napuste svoju zemlju. Njihovi supruzi i odrasli sinovi ostali su braniti Ukrajinu, a one im šalju ljubav i podršku, te očekuju što skoriji povratak kući. Ne boje se obnove – opisuju kako su kao narod iznimno složni, vjeruju u vodstvo svoje države, nikoga ne mrze – već žele mir za sve ljude u cijelom svijetu. Vrlo vruć i sunčan dan nisu spriječile Dašu iz GIMG Sisak i Ivonu iz PGP-a da toga dana posjete više obitelji na terenu – informiraju o projektu, pruže ljudsku i psihosocijalnu podršku, te donesu nešto osnovnih higijenskih i prehrambenih potrepština ljudima koje su posjetile. Nadalje ćemo pomagati sve one koje žele informacije i našu podršku. Rat ne donosi ništa dobro nikome – ljudima su potrebni podrška i mir, te razvoj emocionalnih, ekonomskih i duhovnih kapaciteta za kvalitetniji život u sadašnjosti i budućnosti.

Projekt građanskih prava Sisak (PGP Sisak) od 1. 1. 2021. godine zajedno s partnerima provodi projekt pod nazivom Centar za integraciju stranaca. Centar je novi model zaštite ljudskih prava stranaca koji nemaju riješen status u Republici Hrvatskoj. PGP Sisak projekt provodi uz pomoć partnerskih organizacija. Norveško vijeće za izbjeglice uz čiju pomoć je PGP Sisak i osnovan, a projekt će omogućiti nastavak bilateralne suradnje Hrvatske i Norveške. Partner Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ pruža psihosocijalnu pomoć i sudjeluje u aktivnostima socijalnog uključenja korisnika u lokalnu zajednicu, a Grad Sisak će omogućuje održivost projekta, jer isti planira izgradnju Centra za podršku ranjivim skupinama u Sisku, koji će se nadovezati na rezultate ovog projekta. Projekt je podržan sa 135.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Susret projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) u Udruzi Invalida rada grada Siska

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Hvala Udruzi invalida rada grada Siska i marljivim ženama zaposlenima na Programu Zaželi pod nazivom „Zaželi u Sisku“ na gostoprimstvu, te sudjelovanju na susretu projekta SPAS koji je vodila koordinatorica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor. Socijalne usluge i psihosocijalna podrška u zajednici značajne su teme koje je potrebno nadalje razvijati i unapređivati kako bi korisnici dobili što kvalitetnije i cjelovitije usluge u svome domu, jer izvaninstitucionalna skrb donosi mnoge dobrobiti i pojedincima koji usluge primaju, ali i društvu u cjelini. Radujemo se novim susretima podrške i suradnje.

Nositelja aktivnosti projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) je Udruga za zaštitu i promicanje prava osoba treće životne dobi, u partnerstvu s Građanskom inicijativom „Moj grad Sisak“ i Udrugom EKS – ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice.

Projekt je dio aktivnosti Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a sufinancira Europska unija iz ESF i Ureda za udruge Vlade RH.

Sutra (13. 5. 2022.) u Knjižnici Popovača – „Izazovi suvremenog roditeljstva“

Posted by | Najave i događanja | No Comments

Povodom Međunarodnog dana obitelji Knjižnica i čitaonica Popovača Vas poziva na predavanje ” Izazovi suvremenog roditeljstva” koje će se održati 13.5. (petak) s početkom u 18 h. Predavač: dr.sc Daša Poredoš Lavor Očekujemo Vas! Navedena aktivnost dio je projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje). Nositelja aktivnosti projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) je Udruga za zaštitu i promicanje prava osoba treće životne dobi, u partnerstvu s Građanskom inicijativom „Moj grad Sisak“ i Udrugom EKS – ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice. Projekt je dio aktivnosti Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a sufinancira Europska unija iz ESF i Ureda za udruge Vlade RH.

Razgovaraonica i kreativna radionica: Enkaustika tehnika

Posted by | kreativne radionice, Najave i događanja | No Comments

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak Ogranak u Capragu i Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ organiziraju razgovaraonicu i kreativnu radionicu o primjeni enkaustika kreativne tehnike koja će se održati u četvrtak  5. svibnja 2022. s početkom u 18 h. Na susretu sudionici će biti upoznati s ovom nesvakidašnjom kreativnom tehnikom, te će imati priliku sami je primjenjivati. Materijal za rad bit će osiguran, a sudionici izrađene slike nose sa sobom kući. Susret će voditi će voditi dr. sc. Daša Poredoš Lavor i Jadranka Demonja.

Ova aktivnost dio je projekta P.A.G. – podrška aktivnom građanstvu koji je sufinanciran sredstvima Grada Siska. Partneri na ovom projektu su Osnovna škola „Braća Bobetko“ Sisak i Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sisak.