Organiziracija razgovaraonicu na temu O suvremenim tehnologijama

Posted by | November 13, 2016 | Najave i događanja | No Comments

Knjižnica i čitaonica Glina i Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ organizirali su razgovaraonicu na temu O suvremenim tehnologijama. Susret je bio više-generacijski, a sudionici su bili vrlo aktivni u dinamičnoj raspravi. Ovaj susret bio je uvod u aktivnosti projekta „Gi u Gornjoj i Donjoj Posavini“ koji će biti financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.