Projekt ZAŽELI – podrška životu u sadašnjosti

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ održala je četrnaesti radni sastanak u svrhu koordinacije rada u sklopu Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16), projekt  ZAŽELI – podrška životu u sadašnjosti (UP.02.1.1.16.0173). Nositelj aktivnosti je Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Sisak. Na sastanku smo razgovarali o provedbi projektnih aktivnost koje se sada sve više približavaju kraju provedbe, refleksijama aktivnog sudjelovanja na X. balneološkom skupu u Lipiku i 17. Sajmu udruga i ustanova. Dogovorene su i aktivnosti koje će se provesti u lipnju.  Ovo je bila prigoda i da obilježimo rođendan koji je u svibnju – a to je naša slavljenica Indira. Važno je održavati duh zajedništva i pripadnosti jer je opisano pozitivno djeluje na motivaciju i opće radne kapacitete zaposlenica.

Projekt je financiran u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 494.000,00 kuna (65.565,07 €), uz stopu vlastitog sufinanciranja 0%. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ovaj projekt ostvaren je na temelju Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.