2022 July

Program Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

Posted by | Najave i događanja | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ uz pomoć i podršku Razvoje agencije SI-MO-RA  odazvala se je  Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III (UP.02.1.1.16) s projektnom pod nazivom ZAŽELI – podrška životu u sadašnjosti. Partneri projekta su HZZ Područni ured u Sisku i CZSS Sisak. Ovim projektom, nakon vrednovanja i prihvaćanja istoga planiramo zaposliti 10 teže zapošljivih žena pripadnica ciljane skupine na području grada Siska na razdoblje od šest mjeseci u kojem će pružati pomoć i podršku za 60 krajnjih korisnika. Projektne aktivnosti usmjerene su na podizanje kvalitete života starijih i/ili nemoćnih osoba te njihovog zadržavanja u okruženju vlastitog doma. Pozivamo zainteresirane da prate naše objave i pravodobno iskažu zainteresiranost za zapošljavanje. Ovaj projekt dio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) započeo s osposobljavanjem njegovateljica

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Jedna od temeljnih aktivnosti projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva što uključuje i aktivnosti osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unapređenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija – provedena izobrazba i unaprjeđenje kapaciteta volontera. Opisano u slučaju projekta SPAS znači osposobljavanje 10 aktivnih volontera iz zajednice za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, koje će zajednici podariti 500 volonterskih sati.

Nakon inicijalnih susreta održanih tijekom lipnja ove godine, u srpnju je 10 osoba s šireg područja Siska, Petrinje i Martinske Vesi započelo s osposobljavanje. Osposobljavanje provodi Učilište Magistra – ustanova za obrazovanje odraslih iz Zagreba.

Voditeljica projekta Mira Čokić, mag. iur. pozdravila je polaznice osposobljavanja i ohrabrila ih u nastojanjima da ostvare još jednu izobrazbu više koja im značajno može pomoći pri zapošljavanju jer u SMŽ i Hrvatskoj općenito ima sve više osoba starije životne dobi, pa je ovo zanimanje sve više traženo.

Snježana Vujnović, bacc. med. tech. polaznice će podučavati praktičnom djelu nastave u pružanju njege u institucionalnim i izvaninstitucionalnim oblicima skrbi.

Koordinatorica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor s polaznicima dijeli iskustva iz svakodnevnog života koji se odnosi na neposredni rad s korisnicima na terenu i koordinira volonterske aktivnosti polaznica.

Učilište Magistra uz pisane edukativne materijale (Priručnik i sl.) za sve polaznice je osigurao tablete kako bi pratile suvremena dostignuća – i kako bi se moglo učiti uvijek i svuda. Polaznice su se obradovale tabletima.

Djelujući na provedbi projektnih aktivnosti u okviru projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) zalažemo se za osnaživanje kapaciteta zajednice, pružanje psihosocijalne podrške, informiranje i zaštitu marginaliziranih skupina u društvu.

Nositelj aktivnosti projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) je Udruga za zaštitu i promicanje prava osoba treće životne dobi, u partnerstvu s Građanskom inicijativom „Moj grad Sisak“ i Udrugom EKS – ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice. Projekt je dio aktivnosti Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a sufinancira Europska unija iz ESF i Ureda za udruge Vlade RH.

S nama je bio Petrinjski radio i Portal 53: https://portal53.hr/projekt-spas-zapoceo-s-osposobljavanjem-njegovateljica/