Mediji o nama

Projekt SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) započeo s osposobljavanjem njegovateljica

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Jedna od temeljnih aktivnosti projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva što uključuje i aktivnosti osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unapređenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija – provedena izobrazba i unaprjeđenje kapaciteta volontera. Opisano u slučaju projekta SPAS znači osposobljavanje 10 aktivnih volontera iz zajednice za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, koje će zajednici podariti 500 volonterskih sati.

Nakon inicijalnih susreta održanih tijekom lipnja ove godine, u srpnju je 10 osoba s šireg područja Siska, Petrinje i Martinske Vesi započelo s osposobljavanje. Osposobljavanje provodi Učilište Magistra – ustanova za obrazovanje odraslih iz Zagreba.

Voditeljica projekta Mira Čokić, mag. iur. pozdravila je polaznice osposobljavanja i ohrabrila ih u nastojanjima da ostvare još jednu izobrazbu više koja im značajno može pomoći pri zapošljavanju jer u SMŽ i Hrvatskoj općenito ima sve više osoba starije životne dobi, pa je ovo zanimanje sve više traženo.

Snježana Vujnović, bacc. med. tech. polaznice će podučavati praktičnom djelu nastave u pružanju njege u institucionalnim i izvaninstitucionalnim oblicima skrbi.

Koordinatorica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor s polaznicima dijeli iskustva iz svakodnevnog života koji se odnosi na neposredni rad s korisnicima na terenu i koordinira volonterske aktivnosti polaznica.

Učilište Magistra uz pisane edukativne materijale (Priručnik i sl.) za sve polaznice je osigurao tablete kako bi pratile suvremena dostignuća – i kako bi se moglo učiti uvijek i svuda. Polaznice su se obradovale tabletima.

Djelujući na provedbi projektnih aktivnosti u okviru projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) zalažemo se za osnaživanje kapaciteta zajednice, pružanje psihosocijalne podrške, informiranje i zaštitu marginaliziranih skupina u društvu.

Nositelj aktivnosti projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) je Udruga za zaštitu i promicanje prava osoba treće životne dobi, u partnerstvu s Građanskom inicijativom „Moj grad Sisak“ i Udrugom EKS – ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice. Projekt je dio aktivnosti Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a sufinancira Europska unija iz ESF i Ureda za udruge Vlade RH.

S nama je bio Petrinjski radio i Portal 53: https://portal53.hr/projekt-spas-zapoceo-s-osposobljavanjem-njegovateljica/

Svjetski Dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Projekt SMS – svi mi skupa Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ podržava obilježavanje Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

Godine 2001. Glavna skupština UNESCO-a usvojila je Opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti čiji je cilj pomoći državama da u vlastitim sredinama, poštujući i promičući kulturnu raznolikost, stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije. Svjetski Dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj proglašen je 2002. godine – i obilježava se  21. svibnja.

Ovom povijesnom deklaracijom države svijeta kulturnu raznolikost priznale su kao zajedničku baštinu čovječanstva. Svrha joj  je produbljivanje razumijevanja i promicanje svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja te važnosti dijaloga između kultura. Sve kulture i civilizacije doprinose bogatstvu čovječanstva. Kulturna raznolikost je snaga razvoja temeljenog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvaćanju.

Kultura je cjelokupno društveno naslijeđe neke grupe ljudi – naučeni obrasci mišljenja, osjećanja i djelovanja grupe, zajednice ili društva, te izrazi tih obrazaca u materijalnim objektima. Obuhvaća svekoliki način na koji živimo, naš opći sustav vrijednosti, tradicije, umjetnosti, vjerovanja. Taj nam dan daje priliku proširiti spoznaje o vrijednosti kulturnih različitosti i potiče nas na život u duhu mira, dijaloga i otvorenosti.

Kulturna raznolikost odnosi se i na što bolje prihvaćanje ljudi i njihovih načina života koji su po nekim osnovama drugačiji od nas. Svi smo pozvani zalagati se za kulturu zajedništva i suživota. Kulturna raznolikost simbol je nastojanja da se poticanjem razvoja raznolikih svjetskih kultura spriječi unificirani razvoj svijeta. Ona predstavlja polaznu točku za suživot i uključenje svih ljudi, te je osnova za život u multikulturalnom svijetu. Važan je čimbenik razvoja, a njezino je poštivanje ujedno i poštivanje ljudskih prava. Na taj način utvrđujemo predanost promicanju intelektualne i moralne solidarnosti čovječanstva.

 

Suprotno uvriježenoj percepciji, sve je više migranata s visokim obrazovanjem i posjedovanjem kvalitetnih radnih vještina, ali isto tako i onih kojima se trguje, izbjeglica, tražitelja azila itd. To su ljudi koji tragaju za nekim boljim životom. Njihova putovanja od zemlje polazišta do zemlje odredišta su često višegodišnja. Na tom putovanju doživljavaju razne stresne situacije, imaju razna iskustva – i u konačnici sve to oblikuje njihov život u sadašnjosti, kao i što daje odgovore na reakcije migranata na ponašanje okoline – osobito kada govorimo i prihvaćenosti ili ne prihvaćenosti u nekom okruženju.

Integracija i podrška su iznimno važne. Integracija predstavlja dinamičan, dvosmjeran proces međusobne prilagodbe kako stranaca, tako i domaćeg stanovništva/lokalne zajednice. Posebna pažnja pridaje se ranjivim skupinama kao što su žene, djeca, osobe starije životne dobi, djeca bez roditeljske pratnje, osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima.

 

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ putem projekta SMS – svi mi skupa podržava obilježavanje Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj – raznim aktivnostima razvija toleranciju, kulturnu raznolikost, međureligijski dijalog i suživot u zajednici. Usmjereni smo na medijske kampanje, učenje i poticanje zajedništva – putem tematskih radio emisija i prikazima na portalima jer tako dolazimo do najvećeg broja slušatelja odnosno čitatelja koje potičemo na zajedništvo i suživot.

 

Zadovoljni smo situacijom u našoj užoj i široj lokalnoj zajednici – poručuje voditeljica projekta SMS – svi mi skupa dr. sc. Daša Poredoš Lavor. Naravno da uvijek može bolje ili više, ali zadovoljni smo uočenim promjenama koje se odnose na toleranciju odnosa prema različitim skupinama ljudi, razvija se aktivan suživot doseljenika i domicilnog stanovništava, osobe pod međunarodnom zaštitom uspijevaju ostvariti zapošljavanje, djeca i mladi uključeni su u škole i vrlo dobro prihvaćeni od strane vršnjaka, mnogi su uključeni u učenje hrvatskog jezika, a Sisak je bogatiji za još jedan važan subjekt u zajednici, a to je Centar za integraciju stranaca koji kao projekt sada djeluje u svojoj drugoj godini provedbe. Centar je potpuno novi model stalne i cjelokupne podrške našim građanima kroz objedinjene pravne, psihosocijalne i ostale usluge. Aktivnosti ovog Centra provode se na području cijele Hrvatske. Posla ima puno, ljudi imaju razne teškoće. Prisutne su i mnoge nepravde, administrativne komplikacije – što ranjivim skupinama predstavlja teško premostive životne komplikacije i potrebna im je podrška – pomoć nekoga tko će se založiti za njih i ostvarenje njihovih prava. Projekt građanskih prava Sisak projekt Centra za integraciju stranaca provodi uz pomoć partnerskih organizacija: Norveško vijeće za izbjeglice, Građanske inicijativa „Moj grad Sisak“ i Grada Siska, te je isti podržan sa 135.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveških grantova.

Projekt SMS – svi mi skupa kojeg provodi Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ koji je dio dvogodišnjeg programa usmjerenog smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu. Projekt je financiran u iznosu 75 000 kuna sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak. Projekt se provodi na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Brodsko-posavske i drugih županija u skladu s potrebama. Ovim projektom nastoje potaknuti uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom i pod privremenom zaštitom u život lokalne zajednice i sudjelovanje pripadnika lokalne zajednice u aktivnostima s osobama pod međunarodnom zaštitom putem javnog zagovaranja prava, suzbijanjem predrasuda i poticanja interkulturalnog dijaloga i razumijevanja u cilju postizanja što bolje integracije u društvu i subjektivnog zadovoljstva životom. Shodno tome najzastupljenija projektne aktivnosti su javno zagovaranje, medijska kampanja, psihosocijalna podrška, radionice, tematske razgovaraonice i sl. Uz osobe iz redova ciljane skupine istovremeno se raditi i s pripadnicima opće populacije kako bi se prevenirale međusobne stigmatizacije i predrasude, potaknula i razvijala tolerancija i zajedništvo, te mlađe generacije učile primjerenijim oblicima ponašanja. Na projektu djelomično je zaposlena Jadranka Demonja u svojstvu administratorice i projektne asistentice, te prevoditelja za arapski jezik, magistra prava i interkulturalni medijator Salam Ibrahim Kadhim Al-Nidawi.

I poruka za kraj za sve nas: Budimo ljudi jedni drugima. Pokažimo razumijevanje prema ljudima pod međunarodnom i privremenom zaštitom da se pokrenu, oslobode, krenu u proces prilagodbe i ostvare sve svoje potencijale – u novom životnom okruženju i uz podršku svih nas …

S nama su bili:

Portal sisak.info: https://www.sisak.info/2022/05/21/projekt-sms-svi-mi-skupa-gradanske-inicijative-moj-grad-sisak-podrzava-obiljezavanje-svjetskog-dana-kulturne-raznolikosti-za-dijalog-i-razvoj/ 

 

 

Radio Sisak i Sisak.portal: https://sisakportal.hr/sisak/projekt-sms-svi-mi-skupa-gi-moj-grad-sisak-podrzava-obiljezavanje-svjetskog-dana-kulturne-raznolikosti-za-dijalog-i-razvoj/ 

 

Petrinjski radio i Portal 53: https://portal53.hr/i-to-je-zivot-o-kulturnoj-raznolikosti/ 

 

Radio mrežnica: https://radio-mreznica.hr/rojekt-sms-svi-mi-skupa-gradanske-inicijative-moj-grad-sisak-podrzava-obiljezavanje-svjetskog-dana-kulturne-raznolikosti-za-dijalog-i-razvoj/ 

 

Radio Gorski kotar:  https://rgk.hr/#vijesti

 

 

Razgovaraonica i kreativna radionica: Radost Uskrsa

Posted by | kreativne radionice, Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak Ogranak u Capragu i Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ organizirali su razgovaraonicu i kreativnu radionicu pod nazivom Radost Uskrsa na kojoj su sudjelovali zainteresirani kreativci iz Siska i Petrinje.

Relaksacija preventivnih pandemijskih mjera privukla je zainteresirane ljude na susret podrške i razgovora – pojasnila je voditeljica projekta P.A.G. – podrška aktivnom građanstvu dr.sc. Daša Poredoš Lavor. Kako su pristizali zainteresirani sudionici organizatori su se uz vedro raspoloženje prisjetili stare poznate uzrečice kada je u nečemu sudjelovalo više ljudi – što je sada bilo primjenjivo, a to je „Tražio se stolac više“.

Na susretu je bilo riječi o tradicijama vezanim za blagdan Uskrsa i ukrašavanje pisanica. Materijal za rad bio je osiguran, a sudionici ukrašene pisanice ponijeli su sa sobom kući. Susret su vodile dr. sc. Daša Poredoš Lavor i Jadranka Demonja.

Ukrašeno je više od 50 pisanica salvetnom tehnikom, razgovaralo se uz grickanje kokica i ispijanje voćnih sokova. Svi sudionici su istaknuli kako su im nedostajala druženja, socijalni kontakti, razgovori, osmjesi na licima. Raduju se novom susretu koji je s temom enkaustika tehnike dogovoren za svibanj.

Ova aktivnost dio je projekta P.A.G. – podrška aktivnom građanstvu koji je sufinanciran sredstvima Grada Siska. Partneri na ovom projektu su Osnovna škola „Braća Bobetko“ Sisak i Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sisak.

S nama su bili Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/odrzana-razgovaraonica-i-kreativna-radionica-projekta-p-a-g-pod-nazivom-radost-uskrsa/

 

Projekt P.A.G. – veselo i edukativno s malim vrtićancima

Posted by | kreativne radionice, Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Suradnjom Dječjeg odjela Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak i Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ održana je zanimljiva radionica pod nazivom Bontončić – pravila lijepog ponašanja prema starijim osobama i osobama s invaliditetom na kojem su sudjelovala djece Dječjeg vrtića Ciciban skupina Medvjedići iz Siska. Mališani su bili u dobi 4 -5 godina, ali su bili vrlo vedri, aktivni i spremni na razgovor o raznim temama s opisanog područja.

Na susretu je voditeljica projekta P.A.G. – podrška aktivnom građanstvu dr. sc. Daša Poredoš Lavor pokazivala razne tematske fotografije o kojima je potom s djecom razgovarala. Tako su bile prikazane fotografije djeda i bake, djeda sa štapom, bake s naočalama, djedom i bakom koji se igraju s unučadi – sve u svrhu poticanja odnosa prihvaćanja i poštovanja prema starijim osobama. Djeci su pokazane fotografije vršnjaka koji imaju slabiji vid i sluh, te tako i prikazi naočala, slušnog aparata, bijelog štapa za slijepe osobe, psa vodiča i sl. – sve u svrhu pravilnog ponašanja i uvažavanja svakoga, bez straha i naučenim ponašanja nametnutim distanciranjem.  Upoznati su i s postojanjem hrvatskog znakovnog jezika, te su svi dvoručnom abecedom uz puno uzbuđenja i želje za uspjehom naučili reći volim te.

Posebno iznenađenje ovog susreta bilo je upoznavanje s radnim psom Zoroom koji je pas pomagače mlade sugrađanke Ade Kulović. Bilo je tu puno pitanja temeljenih na znatiželji i mašti – pojasnila je Poredoš Lavor, te dodala kako je iznimno važno s djecom od najranijih dana razvijati vještine kao što su empatija, tolerancija i aktivno promišljanje o pružanju podrške i razvijanju prijateljstva bez strahova i predrasuda koju su temeljeni na neznanju, površnom razvijenim odnosima i lošim obrascima ponašanja koji nas okružuju. Stoga je potrebno koristiti svaku priliku kako djeci i mladima pokazati obilje dobrih primjera u okruženju koji potiču zajedništvo, prihvaćanje i odgovorno ponašanje svih živih bića u bilo kojem životnom odnosu. Vrtićanicu su potom crtali sve ono što su toga dana na susretu doživjeli. Radni pas Zoro bio je glavni junak mnogih crteža. Druženje uz čokoladne bombone i balone za ponijeti kući brzo je prošlo, a djeca su se obogaćena novim iskustvima u pratnji odgajateljica Antonie i Anite zadovoljno vratila u vrtić.

Ova aktivnost dio je projekta P.A.G. – podrška aktivnom građanstvu koji je sufinanciran sredstvima Grada Siska. Partneri na ovom projektu su Osnovna škola „Braća Bobetko“ Sisak i Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sisak.

Iz GIMG Sisak zahvaljuju Gradskoj knjižnici i čitaonici V. Gotovac na uvijek kvalitetnoj suradnji, a djeci i odgajateljima iz svih sisačkih vrtića da se raduju novim susretima i zajednički obrađenim temama koje su značajne za život.

S nama je bio Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/projekt-p-a-g-veselo-i-edukativno-s-malim-vrticancima/

 

Kreativna radionica projekta SMS – svi mi skupa pod nazivom Šarena pisanica

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, Preuzimanje donacija | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ održala je još jedan zanimljiv susret u Karlovcu, u prostorijama MO Grabrik. Ovaj put radi se o kreativnoj radionici Šarena pisanica koju je vodila Jadranka Demonja, a u kojoj su sudjelovale osobe pod međunarodnom zaštitom. Bila je to prilika da ljude stranog porijekla upoznamo s našim običajima, uskrsnim aktivnostima, da razgovaramo o blagdanskim delicijama kao i sličnostima koje nas povezuju u obilježavanju onih dana u životu kada se njeguju tradicija, vjera i nada u novi život, te obiteljsko zajedništvo – pojasnila je voditeljica projekta SMS dr. sc. Daša Poredoš Lavor.

Bila je ovo prilika da sudionici razgovaraju o sličnostima i različitostima dviju kultura, da se upoznaju s običajima i tradicijama u Hrvatskoj, te sudjeluju u ukrašavanju pisanica salvetnom tehnikom – s kojom već imaju iskustva jer su i božićne kuglice sudionice ukrašavale na isti način. Sve što su sačinile – sudionice su ponijeli sa sobom. Sve su napredovale s znanjem hrvatskog jezika – sve više razumiju ono što im se govori i sve se slobodnije i same upuštaju u razgovor – što jamči bolju prilagodbu, te kvalitetniji i sigurniji život u sadašnjosti i budućnosti – pojasnila je Poredoš Lavor.

Unatoč sve boljem poznavanju hrvatskog jezika, susretu je nazočio i aktivno djelovao prevoditelj za arapski jezik, magistra prava i interkulturalni medijator Salam Ibrahim Kadhim Al-Nidawi.

Projekt SMS – svi mi skupa provodi se u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj, te drugim područjima u kojima se iskaže potreba za pružanjem podrške osobama pod međunarodnom zaštitom. Partneri na projektu su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak.

Iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ zahvaljuju se MO Grabrik i gospodinu inženjeru Frani Kaleb na ugodnom domaćinstvu i mogućnosti korištenja prostora.

S nama su bili:

Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/kreativna-radionica-sarena-pisanica-projekta-sms-svi-mi-skupa/

 

Radio Mrežnica: https://radio-mreznica.hr/odrzana-kreativna-radionica-projekta-sms-svi-mi-skupa-pod-nazivom-sarena-pisanica/

Projektom SMS podržali Svjetski dan sindroma Down, kao i druge značajne datume toga dana

Posted by | kreativne radionice, Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Odjel dječje knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac i Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ zajedno su osmislili i organizirali susret povodom obilježavanja prije svega Svjetskog dana sindroma Down na kojem su sudjelovali učenici I. b razreda Osnovne škole 22. lipanj u pratnji učiteljice Renata Milnović. Susret je bi vrlo intenzivan, a marljivi učenici domišljati i aktivni. Kako se dana 21. 3. obilježava Svjetski dan poezije – učenici si otpjevali omiljenu pjesmu koji svi znaju. Kako je tog dana i Svjetski dan boja – govori su o omiljenim bojama kao i onima koje će u današnjoj kreativnoj radionici prioritetno koristiti. Toga dana je i Svjetski dan šuma, pa su učenici govorili o tome kako im je bilo kada su bili u šetnji šumom i koje boje prevladavaju u šumi. Također znaju da je upravo toga dana i službeni početak proljeća (iako su čuli u medijima da je proljeće došlo malo ranije) govorili su o tome kako se raduju toplom vremenu i bivanju u prirodi. Središnji dio susreta posvećen je obilježavanju Svjetskog dana sindroma Down i učenici Mii koja je bila kako su sami učenici rekli Carica ovog dana. Naime, učenicima Mia je djevojčica sa sindromom Down i vrlo primjereno je integrirana u obrazovne procese ovog razreda. Učiteljica Renata Milnović i svi učenici se trude da djevojčica bude što samostalnija, uključena u sve aktivnosti, ali i dovoljno pažena i podržavana.

Na ovom je susretu voditeljica projekta SMS dr. sc. Daša Poredoš Lavor učenicima predstavila bontončić prema osobama s invaliditetom, s njima razgovarala o toleranciji, važnosti uključenosti svih učenika u zajedničke aktivnosti, kao i poticanje prijateljstva, razvoj empatije i socijalne osviještenosti u raznim životnim situacijama kada se od čovjeka neovisno o dobi očekuje da bude primjereno senzibiliziran za potrebe drugih i na vrijeme pomogne. Na ovom susretu gotovo svi sudionici imali su šarene rasparene čarape i tako potvrdili da su spremni dati podršku ovom značajnom datumu. U kreativnom dijelu susreta učenici su ukrašavali čarape na papirnatom predlošku.

Iz Građanske inicijative zahvaljuju se NKČ Vlado Gotovaca za uvijek kvalitetnu suradnju, ali i svim sisačkim osnovnim školama koje se rado uključuju u razne projektne aktivnosti.

Ovaj susret dio je projekta SMS – svi mi skupa koji je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak.

Sa nama su bili:

Petrinjski radio i Portal 53: https://portal53.hr/projektom-sms-podrzali-svjetski-dan-sindroma-down/

 

 

Portal sisak.info: https://www.sisak.info/2022/03/23/projektom-sms-podrzali-svjetski-dan-sindroma-down/

 

Radionica o stambenom zbrinjavanju i vrijednostima sigurnog doma

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

U prostorijama MO Grabrik u Karlovcu održan je susret za osobe pod međunarodnom zaštitom kako bi ih se informiralo o zakonskim odredbama i mogućnostima stambenog zbrinjavanja i vrijednostima sigurnog doma. Ova radionica rezultata je suradnje projekta TIP tolerancija ispred predrasuda kojeg provodi Projekt građanskih prava (PGP) Sisak i SMS – svi mi skupa kojeg provodi Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“. Ove udruge surađuju i imaju partnerske odnose i na projektu Centar za integraciju stranca koji pridonosi unapređenju integraciji osoba stranca, osoba bez državljanstva i u riziku gubitka istoga u hrvatsko društvo pružajući im besplatnu pravnu i psihosocijalnu podršku.

Razgovaraonicu na temu Vrijednosti sigurnog doma koja je dio projekta SMS – svi mi skupa vodili su dr. sc. Daša Poredoš Lavor, voditeljica projekta SMS i prevoditelja za arapski jezik, magistra prava i interkulturalni medijator Salam Ibrahim Kadhim Al-Nidawi.

Poredoš Lavor koja je i sama poslije potresa katastrofalnih razmjera ostala bez doma istaknula je da obitelj je središte života, u obitelji svi članovi jednako vrijede.  Dom je mjesto na kojem živimo, u domu se osjećam sigurno i zaštićeno, a svaka obitelj trebala bi imati dom u kojem može sigurno živjeti. Migracije, ekonomski uvjetovanja preseljenja, ratovi, pandemije, prirodne katastrofe i sl. mnogim ljudima tijekom života uzrokuju gubitak doma. To je vrlo stresno, dovodi do straha, uznemirenosti i velike životne traume. Za nastavak života potrebni su pozitivni kapaciteti – obitelj treba živjeti u sadašnjosti jer puno razmišljanja o teškoj prošlosti – koči napredak u sadašnjosti i budućnosti. U domu u kojem se živi razgovara se, rješavaju problemi i planira se budućnosti. Važno je da u podršci pri stambenom zbrinjavanju ne izostane razumijevanje i podrška društva i države.

U drugom dijelu susreta održana je radionica projekta TIP tolerancija ispred predrasuda u kojoj su pravna savjetnica Danijela Žmukić i Ivona Perković sudionicima, uz podršku prevoditelja, govore o zakonskim odrednicama i mogućnostima stambenog zbrinjavanja. Kako su sudionici značajno u potrebi za odgovarajućim stambenim zbrinjavanjem na ovu temu još će održavati informativnih susreta i radionica, savjetovati i usmjeravati korisnike kako bi ostvarili uvjete primjerene za život. Pri tome je važna uključenost lokalne zajednice.

Projekt SMS – svi mi skupa provodi se u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, te drugim područjima u kojima se iskaže potreba za pružanjem podrške osobama pod međunarodnom zaštitom, a dio je dvogodišnjeg programa usmjerenog smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu. Projekt je financiran u iznosu 75 000 kuna sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak.

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ i Projekt građanskih prava (PGP) Sisak nadalje nastavljaju projektno-programsku suradnju.

S nama su bili Petrinjski radio i Portal 53: https://portal53.hr/odrzana-radionica-o-stambenom-zbrinjavanju-i-vrijednostima-sigurnog-doma/ 

 

Razgovaraonica SMS projekta povodom Dana ružičastih majica

Posted by | kreativne radionice, Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Iako su školski praznici na susretu s marljivim učenicima koja žele slobodno vrijeme provoditi na aktivan način, Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ obilježila je Dan ružičastih majica. To je dan kada govorimo i pišemo o važnosti borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor s učenicima je razgovaralo o ovom sveprisutnom problemu. Učenici sudionici imaju mnoga znanja o problemu vršnjačkog nasilja, navode da o tome dosta razgovaraju u školi, ali i to da mnogi učenici kada se razgovara s odraslim o tom problemu ponašaju se na jedan način, a da sasvim drugačije funkcioniraju u situacijama kada nema odraslih osoba – tada dolazi do nasilja jer nema kontrole, a tako ni posljedičnih kazni. Učenici govore o tome kada uz nasilje u obliku guranja, udaranja i zajedničkih tučnjava, ima puno onih nasilja koja se upućuju žrtvi riječima koje su često grube, bezobrazne i neugodne. Uz to – nasilje se događa na raznim društvenim mrežama i u komunikaciji putem raznih aplikacija gdje su mnogi učenici bili žrtve. Nadalje se saznaje da veći dio učenika kada promatra nasilje ne čini ništa – nemaju snage da o tome obavijeste odrasle osobe, zabrinuti su i boje se da oni ne postanu nove žrtve, pa tako se aktivno ne postavljaju na strani žrtve, već čekaju da sve prođe i ponovo se uspostavi mir – pojasnila je Poredoš Lavor.

Kako bi susret dobio afirmativni predznak, nadalje je razgovarano o prijateljstvu, međusobnoj podršci, zdravim oblicima komunikacije, odgovornosti za rečeno i napisano, kao i vrijednosti kao što su istina, poštenje, redovito izvršenje obveza, suosjećajnost s drugima, tolerancija i sl.

Nakon razgovora, učenici su od papira izrezivali ružičaste majice na koje su pisali razne poruke, igrali se ružičastim balonima i obilježili ovaj značajan dan – uz zajednički zaključak da dani bez nasilja trebaju biti svi dani tijekom cijele godine i tijekom života svih nas.

Ovaj susret dio je projekta SMS – svi mi skupa koji je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak.

S nama je bio Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/razgovaraonica-sms-projekta-povodom-dana-ruzicastih-majica/?fbclid=IwAR2TAzrG6sYuMrQoF-MOBlJAgLX3l8vyittMn4K8PtnchjkN-FbpqPCygFM

 

Projektom SMS – svi mi skupa obilježili Svjetski dan hidžaba

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Svjetski dan hidžaba obilježava se 1. veljače. Suradnjom Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ i strukovne škole Sisak koja ima smjer tekstilnog dizajna u sklopu projekta SMS – svi mi skupa na zanimljiv i u aktualnim uvjetima moguć način, obilježen je ovaj značajan datum.

Učenice strukovne škole Lorena Marjanović, Antonija Pavličević, Laura Grgić, Mia Krsnik i Laura Patricia Gagula predvođene profesoricom mr. Sanjom Tomašinec putem online susreta uključile su se u informativno-edukativnu razgovaraonicu u kojoj su Salam Ibrahim Kadhim Al-Nidawi, mag. iur. i dr. sc. Daša Poredoš Lavor govorili o obilježavanju ovog datuma, tipovima hidžaba, te nažalost i iskustvima iz raznih krajeva svijeta koje diskriminiraju islamske žene (neovisno o dobi) koje nose hidžab.

Pojam hidžaba u užem smislu koristi se kao sinonim za pokrivanje kose maramom, a u širem smislu kao poseban stil odijevanja koji je u skladu s islamskim normama. Škole islama daju hidžabu širu simboliku i značenje predstavljajući ga kao simbol skromnosti, privatnosti i morala.

Učenice ove škole koje inače uče o vrstama materijala, odjevnim predmetima, modnim stilovima – među kojima su zasigurno buduće modne dizajnerice, svjesne toga da nas različitost obogaćuje – ovom susretu su dale osobit doprinos i zajedno sa svojom profesoricom prema dostupnim uputama prekrile kosu i na razgovaraonici sudjelovale kao žene koje nose hidžab.

Kako saznajemo od voditeljice projekta dr. sc. Daše Poredoš Lavor – ovo je nastavak odlične suradnje sa Strukovnom školom iz Siska i mr. Sanjom Tomašinec koja svojim inovativnim i kreativnim pristupom obrazovnom procesu mladih generacija daje obilje dodatnih doprinosa u podršci razvoja mladih ljudi u duhom bogate, tolerantne, odgovorne ljude koji razmišljaju, prosuđuju i traže odgovore na razna životna pitanja. Vjerujemo kako će u skorije vrijeme epidemiološke mjere dozvoliti da sa susretima nastavimo putem žive interakcije jer za isto postoji zanimanje učenika. Zahvaljujemo kreativnim učenicama i domišljatoj profesorici na suradnji i današnjem osebujnom iskustvu.

Zaključno – sve žene svijeta vrijede jednako i zaslužuju pažnju i podršku.

Ovaj susret dio je projekta SMS – svi mi skupa koji je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak.

S nama su bili:

Petrinjski radio i Portal 53: https://portal53.hr/projektom-sms-svi-mi-skupa…/ 

 

Portal sisak.info: https://www.sisak.info/…/projektom-sms-svi-mi-skupa…/ 

 

Međunarodni dan migranata

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

S dr. sc. Dašom Poredoš Lavor, voditeljicom projekta SMS – svi mi skupa razgovaramo o Međunarodnom danu migranata.

Kako je došlo do obilježavanja Međunarodno dan migranata?

18. prosinca – Međunarodni je dan migranata. Opća skupština Ujedinjenih naroda je 2000. godine – dan 18. prosinca proglasila Međunarodnim danom migranata. Na taj je dan 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih obitelji. Obilježavanjem Međunarodnog dana migranata  podsjeća se na značajan doprinos koji migranti daju ekonomijama svojih zemalja i zemalja u koje migriraju, te naglašava važnost poštivanja njihovih ljudskih prava i osiguravanja uvjeta života dostojnog čovjeka.

Možemo li nešto reći o brojnosti migranata u svijetu – kakva je situacija?

Prema službenim podacima Ujedinjenih naroda, u svijetu živi gotovo 300 milijuna migranata, a broj se gotovo svakodnevno povećava, pri čemu mnogi ljudi migranti nema pristupa osnovnim socijalnim pravima. Nikada nije bilo više onih koji žive ili borave u zemljama u kojima nisu rođeni. Stoga na Međunarodni dan migranata Ujedinjeni narodi i mnoge međunarodne organizacije kao institucije, te nevladine organizacije diljem svijeta obilježavaju ovaj dan šireći informacije i organizirajući razne javne rasprave, tematske radio emisije i sl. Svakim danom povećava se broj migranata u zemljama u bližem i daljem okruženju, kao i broj onih koji napuštaju svoju zemlju – mnogi ljudi iz raznih razloga napuštaju i Hrvatsku. Migracije stanovništva danas su svakodnevna pojava.

Prate li migrante razne predrasude i stigmatizacija?

Suprotno uvriježenoj percepciji, sve je više migranata s visokim obrazovanjem i posjedovanjem kvalitetnih radnih vještina, ali isto tako i onih kojima se trguje, izbjeglica, tražitelja azila itd. To su ljudi koji tragaju za nekim boljim životom. Njihova putovanja od zemlje polazišta do zemlje odredišta su često višegodišnja. Na tom putovanju doživljavaju razne stresne situacije, imaju razna iskustva – i u konačnici sve to oblikuje njihov život u sadašnjosti, kao i što daje odgovore na reakcije migranata na ponašanje okoline – osobito kada govorimo i prihvaćenosti ili ne prihvaćenosti u nekom okruženju.

Možemo li sažeti najčešće razloge migracija?

Migracije se događaju iz različitih razloga, no zasigurno je najveći broj onih koje su motivirane boljim i kvalitetnijim životnim uvjetima, ekonomskim napretkom, obrazovnim prilikama, boljim mogućnostima i sl. Upravo je obilježavanje Međunarodnog dana migranata odlična prilika za poticanje raznih aktivnosti kao i javnog dijaloga o njihovim pravima koja su vrlo često ugrožena, kako u njihovim vlastitim zemljama tako i u onima u koje dolaze. Migranti ne traže milost nego pravednu priliku da ostvare svoja prava na život i rad bez diskriminacije i iskorištavanja koji su ih najčešće i natjerali na odlazak u drugu zemlju. Međunarodna federacija zagovara uspostavu više transparentnih zakonitih načina ulaska i prijelaza granice, te osiguranje pristupa svim migrantima, bez obzira na njihov status.

O navedenom se govori i piše i u Globalnom cilju za održivi razvoj: cilj 8 – Promicati kontinuiran, uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve; Globalni cilj 10: Smanjiti nejednakosti unutar i između država; Globalni cilj 16: Promicati, u svrhe održivog razvoja, miroljubiva i uključiva društva, osigurati pristup pravosuđu za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama. Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca ponovo naglašava da standardi ljudskih prava vrijede za sve migrante, bez obzira na njihov pravni status te da poštivanje ljudskih prava mora uvijek biti ispred provedbe zaštite granica i viznog režima. Jednostavno, budimo ljudi jedni drugima.

I za kraj koja riječ o vašem projektu pod nazivom SMS.

Projekt SMS – svi mi skupa kojeg provodi Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ koji je dio dvogodišnjeg programa usmjerenog smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu. Projekt je financiran u iznosu 75 000 kuna sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak. Projekt se provodi na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i drugih županija u skladu s potrebama. Projektom SMS – svi mi skupa želimo potaknuti uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u život lokalne zajednice i sudjelovanje pripadnika lokalne zajednice u aktivnostima s osobama pod međunarodnom zaštitom putem javnog zagovaranja prava, suzbijanjem predrasuda i poticanja interkulturalnog dijaloga i razumijevanja u cilju postizanja što bolje integracije u društvu i subjektivnog zadovoljstva životom. Shodno tome najzastupljenija projektne aktivnosti bit će javno zagovaranje, medijska kampanja, psihosocijalna podrška, radionice, tematske razgovaraonice i sl. Uz osobe iz redova ciljane skupine istovremeno se raditi i s pripadnicima opće populacije kako bi se prevenirale međusobne stigmatizacije i predrasude, potaknula i razvijala tolerancija i zajedništvo, te mlađe generacije učile primjerenijim oblicima ponašanja.

S nama su bili:

Radio Mrežnica: http://radio-mreznica.hr/u-svijetu-zivi-gotovo-300-milijuna-migranata-a-broj-im-se-gotovo-svakodnevno-povecava/

 

Petrinjski radio i Portal 53: https://portal53.hr/razgovaramo-povodom-medunarodnog-dana-migranata/