Istraživanje metodom fokus grupa u okviru projekta Human Voices

Posted by | July 04, 2024 | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

U okviru projekta Human Voices kojeg provodi Građanska inicijativa “Moj grad Sisak” provedeno je istraživanje metodom fokus grupa na temu diskriminacije. Održane se tri fokus grupe s ukupno 30 sudionika/ca, pripadnika/ca različitih nacionalnih i vjerskih manjina te pripadnika/ca lokalnih zajednica u Sisku, Zagrebu i Karlovcu. Heterogenost skupine potaknula je grupnu diskusiju iznošenjem različitih iskustava, stavova i mišljenja vezanih uz pojam diskriminacije i diskriminatorne situacije kao i predrasude i stigmatizacije koje su već ukorijenjene u našem društvu prema različitim društvenim skupinama koje su i jedan od uzroka odnosno posljedica za takvo ponašanje.

Sudionici su pojam diskriminacije doživjeli kao odbačenostponižavanjeomalovažavanje, uskraćivanje prava i općenito negativno ponašanje prema svakome tko je po nekoj ljudskoj ili društvenoj karakteristici drugačiji od većine, a s ciljem da se osoba u takvoj situaciji osjeća manje vrijednom i da joj se narušava ljudsko dostojanstvo, mir, sigurnost i općenito integritet postojanja.

Identitete koje prepoznaju kao najčešće osnove diskriminacije su etnički, nacionalni, vjerski, pripadnost manjinama, zdravstveni i seksualna orijentacija. Kao zasebna kategorija koja do sada nije službeno kategorizirana i klasificirana javlja se prisustvo diskriminacije po osnovu članstva ili pripadnosti određenim političkim strankama.

Prema mišljenju i iskustvima sudionika, posljedice diskriminacije u značajnoj mjeri se reflektiraju u svim segmentima svakodnevnog života:

  • pri zapošljavanju,
  • u odgojno-obrazovnom sustavu,
  • u javnoj upravi,
  • u zdravstvu,
  • socijalnoj skrbi,
  • na javnim mjestima u vidu manjka tolerancije pojedinaca i/ili skupina koje imaju razne predrasude prema nepoznatom i drugačijem, iako te nametnute ili iracionalno stvorene različitosti nemaju nikakve negativne posljedice na njih osobno, njihova prava i živote općenito.

Iz pozicije neznanja, manjka razumijevanja i nedovoljno spoznaje kao dodatni problem javlja se govor mržnje koji je prisutan u javnom životu, medijima, kao i istupima javnih osoba koje zagovaraju isključiva društva kompromitiraju kulturnu raznolikost.

Sudionici su primijetili porast diskriminacije osobito nekoliko prethodnih godina s pojavom intenzivnijih dolazaka izbjeglica i stranih radnika u Hrvatsku, ali navode da to nije umanjilo dugogodišnju diskriminaciju Roma i Srba.

Većina sudionika je:

  • upoznata sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije,
  • svjedočili su različitim situacijama diskriminacije,
  • osobe koje su osobno doživjele diskriminaciju nisu je prijavile i to uglavnom: iz straha, jer su već “naviknuli” na takve situacije i ignoriraju ih, ali također iradi nepovjerenju prema sustavu zaštite žrtava diskriminacije.

Tako je jedan od sudionika fokus grupe izjavio: „S obzirom da u hrvatskom društvu nema u dovoljnoj mjeri osude bilo kojeg oblika nasilja, pa tako i bilo kojeg oblika diskriminacije – sasvim je razumljivo da diskriminirane osobe nisu zatražile pravnu ili neku drugu pomoć jer je ishod upitan, a dolazi do ponovne viktimizacije i traumatizacije žrtve, dok počinitelji uglavnom prolaze nekažnjeno.„

Sudjelovanje domicilnog hrvatskog stanovništva i osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo na fokus grupama pomoglo je u razjašnjavanju situacija u području zdravstva za koje su pripadnici manjinskih zajednica smatrali da su diskriminirani po osnovu svojih identiteta. Na fokus grupama se dalo razlučiti da je riječ o otegotnim okolnostima prilikom konzumiranja prava u području zdravstva i negativnim iskustvima koja dijele svi građani i građanke bez obzira na njihove identitete. Takva međusobna razmjena informacija doprinijela je boljem razumijevanju, uvažavanju i povezivanju sudionika.

Utisak sudionika je da u našem društvu diskriminacija postoji, zbog raznih društvenih i političkih promjena i još uvijek nedovoljno razvijene demokracije – nažalost događa se sve češće, a veliku ulogu u tome imaju i mediji.

Sudionici na kraju fokus grupa uglavnom zaključuju da su svi pozvani da grade međusobno povjerenje i da sudjeluju u stvaranju društva jednakih mogućnosti.