Novi projekt na kojem smo partneri: CENTAR ZA INTEGRACIJU STRANACA

Posted by | January 22, 2021 | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Naziv projekta:  CENTAR ZA INTEGRACIJU STRANACA
Nositelj:  Projekt građanskih prava Sisak (PGP Sisak)

Partneri:

Grad Sisak
Građanska inicijativa “Moj grad Sisak” (GIMG Sisak)
Norveško vijeće za izbjeglice, Norveška (NRC)
Razdoblje provedbe: 01.01.2021. – 31.12.2022.

Vrijednost projekta: 150.000,00 € od čega je 135.000,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Kontakt osoba: Milana Kreća, milana.kreca@crpsisak.hr, pgp-sisak@crpsisak.hr

Internetska stranica: https://www.crpsisak.hr/acf/o-projektu/

Sažetak projekta:

Projekt Centar za integraciju stranaca u Sisku novi je model zaštite ljudskih prava stranaca koji nemaju riješen status u Republici Hrvatskoj. Srbi povratnici, osobe bez državljanstva/u riziku od gubitka državljanstva, Romi, tražitelji međunarodne zaštite i osobe koje su dobile međunarodnu zaštitu, izbjeglice preseljene iz Turske kroz program preseljenja, osim u Zagrebu, se nemaju kamo obratiti za sveobuhvatnu pomoć na jednom mjestu. Centar će djelovati u Sisku no radit će na području cijele RH.

Projekt će omogućiti da postoji mjesto na koje stranci mogu doći po pomoć, a gdje će tu pomoć dobiti, jer će Centar sustavno raditi na međunarodnoj zaštiti i pravnoj pomoći svim strancima, u suradnji sa svim državnim tijelima. U RH ovo je prvi ovakav model cjelovite podrške strancima na jednom mjestu. Centar za strance pružat će permanentnu pomoć kroz objedinjene pravne, psihosocijalne i ostale usluge.

PGP je osnovan uz pomoć Norveškog vijeća za izbjeglice, a projekt će omogućiti nastavak bilateralne suradnje Hrvatske i Norveške. Partner Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ će pružati psihosocijalnu pomoć i sudjelovati u aktivnostima socijalnog uključenja korisnika u lokalnu zajednicu, a Grad Sisak će omogućiti održivost projekta, jer isti planira izgradnju Centra za podršku ranjivim skupinama u Sisku, koji će se nadovezati na rezultate ovog projekta.

Praćenjem zakonske regulative kroz suradnju s akademskom zajednicom, pravnicima i odvjetnicima, civilnim društvom te Uredom pučke pravobraniteljice ukazivat ćemo na problematiku u praksi te inicirati promjene. Razvit ćemo novi oblik komunikacije s predstavnicima javnih institucija u svrhu kvalitetnijih promjena u primjeni zakona koji se odnose na strance. Održavat ćemo tečajeve hrvatskoga jezika, a na radionicama će sudjelovati stranci i lokalno stanovništvo radi povezivanja i prevladavanja kulturalnih barijera.

Projekt će ojačati ljudsko pravaške udruge koje se bave problematikom stranaca u RH da iste mogu promicati prava stranaca s neriješenim statusom, kao i raditi na rješavanju problematike te će informirati i podizati svijest javnosti o problematici stranaca. Pažnja će se posvetiti diskriminaciji s naglaskom na rasno ili etničko podrijetlo te religiju, a što se odnosi na većinu stranaca.

Izvor informacija kod nositelja projekta: https://www.crpsisak.hr/acf/o-projektu/