Projekt SMS – svi mi skupa podržava obilježavanje Međunarodnog dana mladih

Posted by | August 12, 2022 | Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Godine 1965., u rezoluciji 2037 (XX), Generalna skupština usvojila je Deklaraciju o promicanju među mladima ideala mira, uzajamnog poštivanja i razumijevanja među narodima. Od 1965. do 1975. i Generalna skupština i Ekonomsko i socijalno vijeće isticali su tri osnovne teme na polju mladih: sudjelovanje, razvoj i mir. Naglašena je i potreba međunarodne politike prema mladima.

U prosincu 2009. godine, Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Rezoluciju 64/134 proglašavajući godinu koja počinje 12. kolovoza 2010. Međunarodnom godinom mladih, pozivajući vlade, civilno društvo, pojedince i zajednice širom svijeta da podrže aktivnosti na lokalnoj i međunarodnoj razini kako bi obilježile događaj. Godina se podudarala s 25. godišnjicom prve Međunarodne godine mladih 1985. godine. Rezolucija Vijeća sigurnosti 2250 o mladima, miru i sigurnosti predstavlja dosad neviđeno priznanje hitne potrebe za uključivanjem mladih graditelja mira u promicanje mira i suzbijanje ekstremizma i jasno postavlja mlade kao važne partnere u globalnim naporima. Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza, skrećući pažnju mladih na pitanja mladih i slaveći potencijal mladih kao partnera u današnjem globalnom društvu.

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ putem projekta SMS – svi mi skupa podržava obilježavanje Međunarodnog dana mladih – raznim aktivnostima koje uključuju osluškivanje potreba mladih, uključivanje u društvene aktivnosti, poticanje integracije i zajedništva, suglasja u djelovanju koje je lišeno govora mržnje i bilo kojeg oblika diskriminacije.

Usmjereni smo na medijske kampanje, učenje i poticanje zajedništva – putem tematskih radio emisija i prikazima na portalima jer tako dolazimo do najvećeg broja slušatelja odnosno čitatelja koje potičemo na zajedništvo i suživot.

Učenje mladih integraciji, toleranciji i podršci iznimno su važni. Znanjem i cjelovitom informiranošću, kao i susretima s onima prema kojima se razvijaju strahovi i distance djeluje se na reduciranje i uklanjanje predrasuda i stigmatizacije koje su štetne društvene pojave za razvoj pojedinca, obitelji i zajednice općenito.

Zadovoljni smo situacijom u našoj užoj i široj lokalnoj zajednici – poručuje voditeljica projekta SMS – svi mi skupa dr. sc. Daša Poredoš Lavor, ali i dalje sustavno treba raditi na razvijanju znanja i informiranosti. Zablude, neznanje, predrasude, strahovi, povodljivo ponašanje i generaliziranje osobina i problema prisutni su kada se ljudi ne potrude dovoljno posvetiti cjelovitijem razumijevanju situaciji. Mladi imaju potrebu za znanjem i svi smo pozvani podučavati ih prihvaćanju različitosti, a to najviše možemo činiti na način da svojim ponašanjem budemo dovoljno dobri primjeri.

Ovim projektom nastoje potaknuti uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom i pod privremenom zaštitom u život lokalne zajednice i sudjelovanje pripadnika lokalne zajednice u aktivnostima s osobama pod međunarodnom zaštitom putem javnog zagovaranja prava, suzbijanjem predrasuda i poticanja interkulturalnog dijaloga i razumijevanja u cilju postizanja što bolje integracije u društvu i subjektivnog zadovoljstva životom. Uz osobe iz redova ciljane skupine istovremeno se raditi i s pripadnicima opće populacije kako bi se prevenirale međusobne stigmatizacije i predrasude, potaknula i razvijala tolerancija i zajedništvo, te mlađe generacije učile primjerenijim oblicima ponašanja. Na projektu djelomično je zaposlena Jadranka Demonja u svojstvu administratorice i projektne asistentice, te prevoditelja za arapski jezik, magistra prava i interkulturalni medijator Salam Ibrahim Kadhim Al-Nidawi.

Kada govorimo o integraciji osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom treba istaknuti postojanje  Centar za integraciju stranaca koji kao projekt sada djeluje u svojoj drugoj godini provedbe. Centar je potpuno novi model stalne i cjelokupne podrške našim građanima kroz objedinjene pravne, psihosocijalne i ostale usluge. Aktivnosti ovog Centra provode se na području cijele Hrvatske. Projekt građanskih prava Sisak projekt Centra za integraciju stranaca provodi uz pomoć partnerskih organizacija: Norveško vijeće za izbjeglice, Građanske inicijativa „Moj grad Sisak“ i Grada Siska, te je isti podržan sa 135.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveških grantova.

 

Projekt SMS – svi mi skupa kojeg provodi Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ koji je dio dvogodišnjeg programa usmjerenog smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu. I u 2023. godini nastavite će se s provedbom projekta. Projekt je financiran u iznosu 75 000 kuna sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Osnovna škola Braća Bobetko Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak. Projekt se provodi na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Požeško-slavonske i drugih županija u skladu s potrebama.

 

S nama su bili:

Radio Sisak i Sisak.portal: https://sisakportal.hr/uncategorized/projekt-sms-gradanske-inicijative-moj-grad-sisak-podrzava-obiljezavanje-medunarodnog-dana-mladih/?meta_refresh=true

 

Petrinjski radio i Portal 53: https://portal53.hr/projekt-sms-svi-mi-skupa-gradanske-inicijative-moj-grad-sisak-podrzava-obiljezavanje-medunarodnog-dana-mladih/

Građanska inicijativa – SMS letak A5 obostrano 2021