Razgovaraonica i kreativna radionica u Centru igre i knjižnici igračaka „Krenimo zajedno“: Mislim – znam – sretan sam

Centar igre i knjižnica igračaka „Krenimo zajedno“ koja se nalazi u Osnovnoj školi „Braća Bobetko“ i Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ organiziraju razgovaraonicu i kreativnu radionicu pod nazivom Mislim – znam – sretan sam koja će se održati 10. 10. 2023. (utorak) s početkom u 18 sati, povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Susret je namijenjen za sve dobne uzraste, znači djeca, mladi i odrasli su dobro došli, a održat će se u prostorijama Centra igre i knjižnice igračaka (adresa: OŠ „Braća Bobetko“ Sisak, Ul. Marijana Cvetkovića 24).

Susret će voditi dr. sc. Daša Poredoš Lavor koja će sa sudionicima razgovarati o važnosti očuvanja mentalne svježine, aktivnom i kritičkom promišljanju, te mentalnim vještinama značajnim za unapređenje svakodnevnog životnog funkcioniranja, a Jadranka Demonja će voditi malu tematsku kreativnu radionicu. Radni materijal je osiguran, a sve što sudionici izrade – ponijet će sa sobom.

Ova aktivnosti dio je projekta PAG – podrška aktivnom građanstvu II koji je sa 1000 Eura financiran za 2023. godinu od strane Grada Sisak. Partneri na projektu su Osnovna škola „Braća Bobetko“ Sisak, Osnovna škola Ivana Kukuljevića i Osnovna škola 22. lipnja Sisak.

Fotografija je preuzeta s Interneta.