“STAR: Stariji trebaju aktivno razmišljati!”

Posted by | January 09, 2024 | Najave i događanja | No Comments

Projekt građanskih prava Sisak, u suradnji s Građanskom inicijativom “Moj grad Sisak” provodi projekt STAR: Stariji trebaju aktivno razmišljati, koji je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Projekt za osnovni cilj ima ublažavanje socijalne isključenosti i uključivanje starijih osoba u život zajednice, kroz kontinuirano i sveobuhvatno informiranje te podizanje razine svijesti o pravima starijih osoba, nasilja u obitelji te općenito nasilja nad starijim osobama te prednostima i manama sklapanja ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju vezano za ispunjavanje ugovornih obveza, čime će se izravno sprječavati zloupotreba ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, a što je vrlo učestalo na našem području. Ako čak i nije jako učestalo, posljedice svakog pojedinačnog slučaja, koliko ih god ima, su jako teške.

Pokrenuli smo inicijativu pri Ministarstvu kojom, između ostalog, zagovaramo promjene u zakonskoj regulativi vezanoj za ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, počevši od promjene njihovih naziva da bi starijim osobama bili jasniji; kreiranje registra pružatelja ugovornog uzdržavanja kako bi se u samom početku ugovaranja uzdržavanja moglo procijeniti potencijalnu opasnost za korisnika, ukoliko se npr. ustanovi da pružatelj uzdržavanja potencijalno već ima nekoliko primatelja uzdržavanja, što bi dovelo u pitanje njegovu sposobnost pružanja njege i njenu kvalitetu.

Navedene aktivnosti projekta se nastavljaju u 2024. te ovim putem pozivamo sve građane starije životne dobi, kao i sve ostale zainteresirane građane, da ukoliko imaju nepoznanica ili nedoumica u vezi s ugovornim uzdržavanjem, ili bilo kojim drugim problemom vezanim za starije osobe, nazovu naš besplatni info broj: 0800 200 098, ili se obrate osobno.

 

 

Foto: PGP Sisak, 2023.